Dato: 01-06-2001 | Videnblad nr. 05.25-07 Emne: Beskyttelse mod skader fra uønsket vegetation

Pesticidforbruget i kommunerne 1995-2000

Kommunerne har i 2000 reduceret deres forbrug af pesticider med 74 % i forhold til forbruget i 1995. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Skov & Landskab (FSL) har gennemført for Miljøstyrelsen. Projektet er en opfølgning på en tilsvarende undersøgelse for 1995.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.25-07
Forfattere: Palle Kristoffersen og Jacob Møller