Dato: 01-09-2003 | Videnblad nr. 05.25-13 Emne: Beskyttelse mod skader fra uønsket vegetation

Mange faktorer påvirker det kommunale pesticidforbrug

På baggrund af tre undersøgelser har Skov & Landskab analyseret, hvilke faktorer der har haft betydning for kommunernes forbrug af pesticider i 1995, 2000 og 2002. Det viser sig, at størrelsen på forbruget i 1995 slår igennem efter syv år, således at de kommuner, der havde et stort forbrug i 1995, har haft vanskeligere ved at udfase. Derimod spiller f.eks. kommunens størrelse kun en mindre rolle.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.25-13
Forfatter: Palle Kristoffersen