Dato: 01-09-2003 | Videnblad nr. 05.25-14 Emne: Beskyttelse mod skader fra uønsket vegetation

Pesticider og drikkevand på kommunale landbrugsarealer

Aftalen om udfasning af pesticider betyder, at mange af de knap 28.000 ha kommunale landbrugsarealer drives pesticidfrit. Det kan være en fordel for drikkevandet, da disse landbrugsarealer har en lidt større repræsentation af områder med særlige drikkevandsinteresser end landbrugsarealer som helhed.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.25-14
Forfattere: Stine Rytter, Palle Kristoffersen og Hans Skov Petersen