Alle Videnblade om Planlægning og Friluftsliv

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller 'Nummer'.
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten

Titel Nummer Dato
Digitalisering af planer i Danmark – mellem afrapportering og støtte til planlægning 07.00-04 08-08-2023
Film som analyse-, dialog- og kommunikationsredskab – eksempel fra Gudenåen 09.02-04 14-07-2023
Erfaringer fra et årti med fokus på multifunktionel jordfordeling 04.02-62 19-04-2023
Samarbejdsdreven landskabsstrategi skal forme Nørreådalens fremtid 05.01-08 06-03-2023
Tilbageføring er en del af klimatilpasningen 04.02-61 03-03-2023
Købmanden som landsbyens omdrejningspunkt 04.02-60 15-12-2022
Rammesætning af kystplanlægningen 04.02-59 14-12-2022
Traditionel kystbeskyttelse har sine begrænsninger 04.02-57 26-10-2022
Sædskifter som virkemiddel i den målrettede regulering af kvælstof 04.02-58 26-10-2022
Digitale sandkasser giver mulighed for 3D skitsering af landskaber 09.01-08 07-10-2022
Digitale planer i Europa – status og ambitioner 07.00-03 20-09-2022
Stigende havvand kræver langsigtet planlægning 04.02-56 19-09-2022
Landmænds syn på forbedringer af ordningen til pleje af græs- og naturarealer 04.02-55 17-05-2022
Mobile tællere er et godt supplement til beregning af totalbesøg 06.01-127 22-04-2022
Design af tilgængelige grønne områder 06.02-25 07-04-2022
Sæt mere fokus på det byggede miljøs potentialer 03.00-30 31-01-2022
Kommunal klimatilpasning: Samarbejde og interessentinddragelse 08.02-19 15-12-2021
Guidning af borgerne til naturoplevelser 06.02-24 30-09-2021
Vandforbrugeres holdninger til beskyttelse af drikkevandet 04.02-54 12-05-2021
Truslerne mod Storkøbenhavns grønne områder 03.02-21 06-05-2021
På vej mod nye betalingsmodeller i klimatilpasningen 08.02-18 26-04-2021
Bidragsmodeller i klimatilpasningen: Hvem skal betale og hvorfor 08.02-17 24-03-2021
De fleste danske børn kommer meget udendørs 06.02-23 12-11-2020
Har offentligheden adgang til private bade- og bådebroer? 06.01-126 10-09-2020
Barrierer for adgang: Temaer til videre overvejelse 06.01-125 10-09-2020
Lokal udviklingskapacitet kræver også finjustering af politik og planlægning 04.02-53 17-08-2020
Ny model understøtter arbejdet med lokal udviklingskapacitet i landsbyer 04.02-52 17-08-2020
Indblik i planlægning på tværs af kommuner med digitale plandata 07.00-02 10-08-2020
Levedygtige landsbyer 2.0 – den manglende brik 04.02-51 10-06-2020
Formidling i landskabet: Tjekliste kan optimere indsatsen 06.02-22 02-06-2020
Barrierer for adgang til kysten mest udbredt i sommerhusområder 06.01-124 04-05-2020
Hver femte barriere for adgang til naturen er et skræmmeskilt 06.01-123 30-04-2020
Nye skove kan gøres attraktive for friluftsliv fra starten 04.03-17 27-04-2020
Naturpleje med græssende dyr og friluftsliv – en række opmærksomhedspunkter 06.01-122 19-03-2020
Risiko for konflikter ved mødet mellem besøgende og store græssende dyr 06.01-121 19-03-2020
Brug og design af naturen for mennesker med bevægelseshandicap 06.02-21 30-01-2020
Yderområder som attraktive levesteder for tilflyttere 04.02-50 12-12-2019
Cykelbyen København som rollemodel i klimakampen 03.01-32 30-10-2019
Webportal samler information om alle rekreative ruter i Schweiz 06.01.120 25-09-2019
Affald i byer med turisme: 18 indsatser at arbejde med 03.01-31 09-08-2019
Behov for differentieret tilgang til kystbeskyttelsen 04.02-49 09-08-2019
Stærk strategi for arbejdet med rekreative stier i Irland 06.01-119 28-06-2019
Landsbyer vil selv skabe udvikling 04.02-48 21-06-2019
Lodsejeres mulighed for at begrænse adgang til naturområder 06.01-117 24-05-2019
Lovlige og ulovlige skilte om adgang til naturen 06.01-118 24-05-2019
Flere vildtlevende dyr og naturområder vil få danskerne oftere ud i landskabet 06.01-116 23-05-2019
Fremtidsperspektiver for de intensive produktionslandskaber 04.02-47 16-04-2019
Stadig begrænset kendskab til reglerne for at færdes i naturen 06.01-115 19-03-2019
Storbyboere tager oftest på weekend- og ferierejser 03.03-26 18-03-2019
Strategisk udvikling af det stedbundne har lang effekt 04.02-46 21-01-2019
Frygt og væmmelse for dyr påvirker kun naturbesøget lidt 06.01-113 04-12-2018
Mange er bange for hunde uden snor i naturen 06.01-114 04-12-2018
Dyrelivet har stor betydning for naturoplevelsen 06.01-112 04-12-2018
Megamarker reducerer variationen i landskabet 04.01-07 02-11-2018
Havfriluftsliv kortlagt på landsplan 06.01-111 10-10-2018
Økonomisk vækst i de nordiske regioner 05.02-20 18-06-2018
Vejlovgivning og adgangsregler 06.01-82 18-06-2018
Nordens befolkning vokser og bliver stadigt ældre 05.02-19 18-06-2018
Overnatning og ophold i naturen 06.01-100 14-06-2018
På cykel i naturen 06.01-101 14-06-2018
Organiserede aktiviteter i naturen 06.01-102 14-06-2018
Skiløb, kælkning og skøjteløb i naturen 06.01-103 14-06-2018
Sejlads med kano, kajak og andre småbåde uden motor 06.01-104 14-06-2018
Hvor man må bade og svømme i det fri? 06.01-105 14-06-2018
Hvor må man lave bål og bruge grill og kogeblus? 06.01-106 14-06-2018
Indsamling af nødder, svampe, bær og rav i naturen 06.01-107 14-06-2018
Skiltning og lukning af veje og stier i det åbne land 06.01-108 14-06-2018
Skiltning mod færdsel i privat skove 06.01-109 14-06-2018
Færdsel og skiltning på indhegnede græsningsarealer 06.01-110 14-06-2018
Til fods i naturen 06.01-97 14-06-2018
Med hund i naturen 06.01-99 14-06-2018
På hesteryg i naturen 06.01-98 14-06-2018
Publikumstælling ved Frihedsbroen på Kongeåstien 06.01-95 07-05-2018
Publikumstælling ved Knag Mølle på Kongeåstien 06.01-96 07-05-2018
Biodiversitet og grønne byer 03.00-29 09-03-2018
Flygtninge som ressource i mindre byer 08.19-03 05-02-2018
Samskabelse om forankring af flygtninge 08.19-05 05-02-2018
Kan lokalsamfund i mindre byer hjælpe flygtninge? 08.19-04 05-02-2018
Strategisk bydesign med borgere (1) Proces. 03.00-27 28-11-2017
Strategisk bydesign med borgere (2) Resultater 03.00-28 28-11-2017
Brug af bilen i Storkøbenhavn. En spørgeskemaundersøgelse på Østerbro og i Borup 03.03-25 05-10-2017
Værdifuld værdisætning af træer 09.05-03 04-10-2017
Bæredygtige byer (1) Bæredygtighed og resiliens 03.00-25 21-08-2017
Bæredygtige byer (2) Internationale agendaer 03.00-26 21-08-2017
Klimatilpasning Kokkedal (2). Fra vision til handling 08.02-16 08-06-2017
Håndtering af affald i byer med turisme 03.01-30 08-06-2017
Fra parkering til park 03.00-24 25-04-2017
LAR, leg og læring i skolegården 08.02-14 25-04-2017
Klimatilpasning Kokkedal (1). Proces og organisering 08.02-15 25-04-2017
Luftforurening ved cykelstier – betydningen af afstand og barrierer 03.03-22 01-03-2017
Fra cykelstier til cykelnetværk – historien om de københavnske cykelstier 1912-2013 03.03-23 01-03-2017
Hvor er udvikling af cykelstinetværket sket? 03.03-24 01-03-2017
Markvejenes rekreative funktion 04.01-06 17-01-2017
Fremtidens kulturlandskaber I - om inddragende og tværfaglig planlægning og forvaltning. 05.01-06 17-01-2017
Fremtidens kulturlandskaber II - et eksempel fra Nordfjends 05.01-07 17-01-2017
Urban agriculture 1. Urban farming 06.00-10 01-12-2016
Urban agriculture 2. Urban food gardening 06.00-11 01-12-2016
Klimatilpasning ved landskabsbaseret vandhåndtering i afrikanske byer 05.02-18 01-12-2016
Organisering af lokalt udviklingsarbejde – lokal strategisk kapacitet i landdistrikterne 05.01-05 20-10-2016
Markstørrelsens udvikling i perioden 1954 til 2015 04.01-05 20-10-2016
Lokal afledning af regnvand i USA 08.02-12 27-09-2016
Lokal afledning af regnvand i New York City 08.02-13 27-09-2016
HERCULES II Drivkræfter og aktører inden for landskabsændringer i Europa 05.02-17 27-09-2016
HERCULES I. Bæredygtig fremtid for Europas kulturarv inden for kulturlandskaber 05.02-16 27-09-2016
De bynære landbrugsområder (1) Byrandsundersøgelsen 2014 05.02-14 25-08-2016
De bynære landbrugsområder (2) Byrandsundersøgelsen 2014 05.02-15 25-08-2016
Friluftsliv og nationaløkonomi (2). Danskernes samlede forbrug på friluftsaktiviteter 06.01-93 31-05-2016
Friluftsliv og nationaløkonomi (3). Friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk – målt i økonomisk aktivitet og beskæftigelse 06.01-94 30-05-2016
Implementering af kommunale klimatilpasningsplaner 08.02-11 30-05-2016
Friluftsliv og nationaløkonomi (1). Hvor mange penge bruger danske husstande på at dyrke friluftsliv her i landet? 06.01-92 25-04-2016
Et internationalt perspektiv på branding af grønne områder 03.00-23 18-04-2016
Unge danskeres og indvandreres friluftsliv (3). Barrierer for friluftsliv 06.02-19 04-03-2016
Fremtidens kvælstofudnyttelse 08.02-09 04-03-2016
dNmark – forskningsalliance med fokus på kvælstof 08.02-10 04-03-2016
Unge danskeres og indvandreres friluftsliv (4). Friluftsliv og integration 06.02-20 04-03-2016
Ekstensive hesteracer i naturplejen 04.02.45 15-02-2016
Unge danskeres og indvandreres friluftliv (2). Aktiviteter og motiver 06.02-18 15-02-2016
Unge danskeres og indvandreres friluftliv (1). Brug af grønne områder 06.02-17 15-02-2016
Byform og cykling: Hvordan skal cykelbyen se ud? 03.03-21 04-01-2016
Natur som incitament for udflytning 08.19-02 04-01-2016
Volante I: Bæredygtig landskabsforvaltning er kommet på landkortet i EU 05.02-10 12-11-2015
Volante II: seks casestudier af landbrugsejendomme i Europa 05.02-11 12-11-2015
Volante III: Lodsejere, landskaber og regulering i Danmark 05.02-12 12-11-2015
Volante IV: Habitatdirektivet og miljøvenlig landbrugspolitik 05.02-13 12-11-2015
Fastgørelse af friluftsinstallationer i træer 06.02-15 01-10-2015
Fremtidens campingplads er specialiseret 06.02-16 01-10-2015
Tilsyn med friluftsinstallationer i træer 06.02-14 01-10-2015
Danmarks første geopark: Geopark Odsherred 04.01-04 29-08-2015
Dilemmaer for energieffektiv byudvikling 05.02-09 13-08-2015
Friluftsinstallationer i træer 06.02-13 13-08-2015
Naturpark Amager II 06.00-09 04-06-2015
Naturpark Amager I 06.00-08 04-06-2015
Brug af skovens elementer ved udformning af legepladser til børnehaver 06.02-11 07-05-2015
Udformning af skovsteder til brug for børnehaver 06.02-12 07-05-2015
Et succesfuldt eksempel på et bæredygtigt modernistisk boligkvarter 03.01-29 10-04-2015
Sammenhængen mellem mønstre i bymiljøer og urban bæredygtighed 03.01-28 10-04-2015
Friluftsliv i landskabet 2008 (9). Transportmiddel 06.01-91 10-03-2015
Friluftsliv i landskabet 2008 (7). Transporttid 06.01-89 09-03-2015
Friluftsliv i landskabet 2008 (8). Transportafstand 06.01-90 09-03-2015
Indikatorer for bæredygtige byer 03.01-27 02-02-2015
Friluftsliv i landskabet 2008 (6). Gruppestørrelse 06.01-88 02-02-2015
Friluftsliv i landskabet 2008 (5). Naturbesøgenes varighed 06.01-87 08-12-2014
Friluftsliv i landskabet 2008 (3). Hvor stor en del af den voksne befolkning kommer ikke ud i naturen? 06.01-85 08-12-2014
Friluftsliv i landskabet 2008 (4). Er der befolkningsgrupper, hvor relativt færre kommer ud i naturen i løbet af et år? 06.01-86 08-12-2014
Skovrejsning - regler og tilskud 04.03.15 18-11-2014
Friluftsliv i landskabet 2008 (1). Introduktion 06.01-83 18-11-2014
Friluftsliv i landskabet 2008 (2). Antal naturbesøg pr. år 06.01-84 18-11-2014
Skovlovens bestemmelser om naturbeskyttelse 04.03.16 18-11-2014
Det midlertidiges nødvendighed 03.03-20 24-10-2014
Byplanlægning med børn og unge 03.00-22 12-09-2014
Landskabsdiskurser i kommuneplanlægningen 04.02-44 11-09-2014
Urban Growth management - strategisk planlægning af byvækst 03.00-21 20-08-2014
Er vi bange for ulven 04.00-12 20-08-2014
Landskabsurbanismens Dogmer 09.19-02 20-06-2014
Storbykonkurrence i Danmark og Sverige 05.02-08 20-06-2014
Landskabsurbanismens historie 09.19-03 20-06-2014
Kløverstier - nye veje til lokale opdagelser 06.01-81 30-04-2014
Genstridige konflikter 09.00-14 30-04-2014
Nyt perspektiv - løs op for konflikten ved at omformulere den 09.00.15 30-04-2014
Håndholdt geografisk information - med mobilen ud i naturen 06.00-07 19-03-2014
Nyt entreprenørskab påkrævet i yderområder 04.02-42 11-03-2014
Lokal strategisk kapacitet 04.02-43 11-03-2014
Fremstillingsindustrien i mindre danske byer 03.02-20 20-02-2014
Fakta og myter om rekreative stier 06.01-80 20-02-2014
Lavteknologisk industri i Danmark 03.02-19 14-02-2014
Byhøst - en almennyttig forening 06.00-06 10-12-2013
Pendling i det østjyske bybånd 03.02-18 10-12-2013
Det multifunktionelle jordbrug 04.02-41 10-12-2013
Stationsbyers potentialer I 03.02-16 17-10-2013
Stationsbyers potentialer II 03.02-17 17-10-2013
Analyseværktøjet Stjernediagrammet 09.00-12 17-10-2013
Konflikters dynamik 09.00-13 17-10-2013
Biodiversitet i byer 03.00-19 16-09-2013
Landskab er noget, vi alle kan »gøre« 03.00-20 16-09-2013
Friluftslivets samfundsværdi 06.00-05 29-08-2013
Den nye geografi 05.01-04 29-08-2013
Kolindsund: ny natur 04.01-03 29-08-2013
Pædagogers naturformidling i naturbørnehaver 06.02-09 18-06-2013
Forskning i udeskole i Danmark - 2000-2013 06.02-10 18-06-2013
Parter og interesser - interessentanalyse I 09.00-10 06-05-2013
Indflydelseskortlægning - interessentanalyse II 09.00-11 06-05-2013
Naturbørnehaver 06.02-08 06-05-2013
Mødet med andre skov­gæster i bynær skov 06.01-78 22-03-2013
Anvendelse af indgange og stinet i et skovområde 06.01-79 22-03-2013
Fælles problemløsning - beslutningsdiamanten 09.00-07 22-02-2013
Gør godt samarbejde bedre 09.00-08 22-02-2013
Konstruktiv forhandling 09.00-09 22-02-2013
At tage bestik af situationen 09.00-05 15-01-2013
Konfliktstrategier 09.00-06 15-01-2013
Talenternes geografi I 05.01-02 15-01-2013
Talenternes geografi 05.01-03 15-01-2013
Deltagelse i festivaler I 03.03-18 17-12-2012
Deltagelse i festivaler II 03.03-19 17-12-2012
Når lokale projekter fører til udvikling 04.02-40 17-12-2012
Håndtering af konflikter i forbindelse med friluftsliv og planlægning 09.00-04 17-12-2012
Byer har brug for festivaler 03.03-17 23-10-2012
Regulering af mountainbike rute i Rude Skov 06.01-76 23-10-2012
Færdsel langs danske vandløb IV 06.01-77 23-10-2012
Borgerinddragelse og partnerskaber i kommunernes stiplanlægning 06.01-74 05-09-2012
Færdsel langs danske vandløb III 06.01-75 05-09-2012
Publikumstælling ved hjælp af passive infrarøde passagemålere 06.01-70 01-08-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (7) 06.01-71 01-08-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (8) 06.01-72 01-08-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (9) 06.01-73 01-08-2012
Nyt brug af land - integrerende iværksætteri 04.02-39 08-06-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (5) 06.01-68 08-06-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (6) 06.01-69 08-06-2012
Grundejere og klimatilpasning 08.02-08 08-05-2012
Principper for strategisk byomdannelse 03.00-16 08-05-2012
Strategisk byomdannelse - to eksempler 03.00-17 08-05-2012
Udfordringer for kommunernes klimatilpasning - politiske og forvaltningsmæssige 08.02-07 08-05-2012
Færdsel langs danske vandløb I 06.01-62 11-04-2012
Færdsel langs danske vandløb II 06.01-63 11-04-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (2) 06.01-65 11-04-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (3) 06.01-66 11-04-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (4) 06.01-67 11-04-2012
Friluftsliv i skovene 2008 (1) 06.01-64 11-04-2012
En spørgeskemaundersøgelse om kommunernes klimatilpasning 08.02-05 02-03-2012
Strategier for kommunernes klimatilpasning 08.02-06 02-03-2012
Social Farming - Green Care 04.02-38 02-03-2012
Lodsejeres erfaringer med Spor i Landskabet 06.01-60 23-01-2012
Kommunernes klimatilpasning II 08.02-04 23-01-2012
Hvorfor deltager lodsejere i Spor i Landskabet 06.01-61 23-01-2012
Kommunernes klimatilpasning I 08.02-03 23-01-2012
DIAPLAN - nye metoder til planlægning i det åbne land 04.02-36 14-12-2011
Identifikation af social kapital 09.04-27 14-12-2011
Byudvikling i Hovedstaden indtil 2040 03.00-15 12-12-2011
DIAPLAN - fire projekter 04.02-37 12-12-2011
Principper til kvalificering af urbane landskaber I 03.00-13 21-11-2011
Principper til kvalificering af urbane landskaber II 03.00-14 21-11-2011
Interviews og mental maps 09.04-26 21-11-2011
En ny tilgang til urbane landskaber 03.00-12 11-10-2011
Scenarier for byvækst i Europa II 08.02-02 11-10-2011
Uddannelser og kurser i friluftsliv og naturformidling 06.04-01 11-10-2011
Muligheder og begrænsninger for familiefriluftsliv i Danmark 06.03-06 20-09-2011
Innovativ plankultur 09.00-03 20-09-2011
Scenarier for byvækst i Europa I 08.02-01 20-09-2011
Støtte til pleje af græsarealer. Hvad kan vi lære af England? 04.02-35 25-08-2011
Udviklingen i markveje 1954-2010 06.01-59 25-08-2011
Rekreativ udnyttelse af byparker i Malaysia – etnisk mangfoldighed i fokus 06.02-07 25-08-2011
Kanon for dansk forskning i friluftsliv II 06.01-58 14-06-2011
Samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor 09.00-02 14-06-2011
Landmænds oplevelse af krav om etablering af vådområder 04.02-34 10-05-2011
Fra planer til planperspektiver 05.02-07 09-05-2011
Kanon for dansk forskning i friluftsliv I 06.01-57 09-05-2011
Vand i byen - tolv eksempler 03.01-26 08-04-2011
Slitage af skovbunden III 06.01-56 08-04-2011
Kvindelige iværksættere i landdistrikter 04.02-33 07-03-2011
Slitage af skovbunden I 06.01-54 07-03-2011
Slitage af skovbunden II 06.01-55 07-03-2011
OutLines 06.02-06 07-02-2011
Vegetationens reaktion på menneskers færden i naturen 06.01-53 07-02-2011
KommuneKontaktRåd 07.02-01 07-02-2011
Støtte til pleje af græsarealer - hvad kan vi lære af Sverige 04.02-32 14-12-2010
Felt- og processkema for landskabskaraktermetoden 09.04-24 14-12-2010
Tips til arbejdet med landskabskaraktermetoden 09.04-25 14-12-2010
Landskabskaraktermetoden og kommunerne 09.04-22 04-11-2010
Tværkommunalt samarbejde om landskabskaraktermetoden 09.04-23 04-11-2010
Spirende erhverv i landdistrikter 04.02-31 04-10-2010
Unges friluftsliv set med integrationsbriller 06.02-05 04-10-2010
Guide til afgrænsning af landskabskarakterområder 09.04-21 04-10-2010
Udeskole i Danmark og Forest School i England - en sammenligning 06.02-04 31-08-2010
Hindringer for ældre danskeres friluftsliv og deres ønsker til forbedringer 06.03-05 31-08-2010
Dyre- og fugleiagttagelser (2) Hvilke dyr blev set på skovturen? 06.01-51 31-08-2010
Ældres motiver for friluftsliv 06.03-03 28-06-2010
Hindringer for friluftsliv blandt ældre 06.03-04 28-06-2010
Fra strategi til kommuneplan 07.03-13 28-06-2010
Den klimavenlige by IV 03.01-25 31-05-2010
Landskabskarakterkortlægning i praksis I 09.04-19 31-05-2010
Den klimavenlige by III 03.01-24 31-05-2010
Landskabskarakterkortlægning i praksis II 09.04-20 01-05-2010
Holdning til adgangsregulering (2) 06.01-49 29-04-2010
Holdning til adgangsregulering (3) 06.01-50 29-04-2010
Ældres friluftsliv og sundhed 06.03-01 29-04-2010
Ældres friluftsaktiviteter på landet og i byer 06.03-02 29-04-2010
Den klimavenlige by I 03.01-22 26-03-2010
Den klimavenlige by II 03.01-23 26-03-2010
Simulering af ændret publikumsbelastning i Mols Bjerge 06.01-46 26-03-2010
Planstrategier - indhold og form 07.03-12 11-02-2010
Kortlægning af landskabskarakteren ved Præstø Fjord 09.04-17 11-02-2010
Kortlægning af naturkvalitet ved Præstø Fjord 09.04-18 11-02-2010
Døgn-, uge- og årsrytme i naturbesøg 06.01-47 10-02-2010
Fremtidens klima stiller nye krav til bytræer 03.01-20 18-12-2009
Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer 03.01-21 18-12-2009
Klimaændringer vil påvirke planter og mennesker 03.01-19 18-12-2009
AgentBaserede Modeller: Simulering af besøgendes adfærd i skov- og naturområder 06.01-45 01-12-2009
Hvor langt rejser vi for at komme ud i naturen? 06.01-48 01-12-2009
Den klimavenlige by - økologiske potentialer 03.01-16 02-10-2009
Den klimavenlige by - rekreative aktiviteter 03.01-17 02-10-2009
Den klimavenlige by - rekreative kvaliteter 03.01-18 02-10-2009
Hvordan gik det med kommunernes planstrategier? 07.03-11 07-09-2009
Kortlægning af oplevelsesværdier ved Viborg og Møldrup 09.04-14 09-06-2009
Kortlægning af oplevelsesværdier i Ringsted Kommune 09.04-16 09-06-2009
Kortlægning af landskabskarakterer ved Viborg og Møldrup 09.04-15 09-06-2009
Urbane virksomheder i den grænseløse by 03.00-11 05-05-2009
Eksperimentel forstyrrelse af ynglende musvitter 06.01-44 05-05-2009
Effekter af menneskelig færdsel på musvitungers vægt 06.01-43 05-05-2009
Det tredje landskabs manifest 03.01-13 01-03-2009
Lommeparker 03.01-14 01-03-2009
Træer og andet grønt 03.01-15 01-03-2009
Udeskole i Danmark 06.02-01 01-02-2009
Grønne børn bliver grønne voksne 06.02-02 01-02-2009
Rødkildeprojektet 06.02-03 01-02-2009
På vej mod én by i Østjylland? 03.02-15 01-02-2009
Undersøgelser af menneskelig forstyrrelse på musvågen 06.01-40 01-01-2009
Menneskelige forstyrrelsers effekt på spurvefugles diversitet og tætheder i levende hegn 06.01-41 01-01-2009
Menneskelige forstyrrelsers effekt på musvitters ynglesucces i levende hegn 06.01-42 01-01-2009
Effekter af forstyrrelse på rovfugle 06.01-39 01-01-2009
Hvordan finder vi vej rundt i naturen? 06.01-36 01-12-2008
Holdning til adgangsregulering (1) 06.01-38 01-12-2008
Færdsel uden for veje og stier 06.01-37 01-12-2008
Oplevelse af forstyrrelse (2) 06.01-35 01-10-2008
Friluftslivets effekter på naturen I 06.01-30 01-09-2008
Friluftslivets effekter på naturen II 06.01-31 01-09-2008
Dyre- og fugleiagttagelser (1) 06.01-33 01-09-2008
Få information på mobilen i naturen 06.01-32 01-09-2008
Lokale udviklingsplaner 04.02-30 01-08-2008
Oplevelse af forstyrrelse (1) – Er andre besøgende et problem? 06.01-34 01-08-2008
Fire paradigmer for landdistrikternes udvikling 04.02-29 01-08-2008
Indeksering af landbrugsbedrifters påvirkning af miljøet I 04.02-27 01-06-2008
Indeksering af landbrugsbedrifters påvirkning af miljøet II 04.02-28 01-06-2008
Borgerinddragelse i den rekreative planlægning I 08.01-13 01-06-2008
Borgerinddragelse i den rekreative planlægning II 08.01-14 01-06-2008
Nye produkter fra skovene 06.01-26 01-05-2008
Nye produkter fra skovene 06.01-28 01-05-2008
Nye produkter fra skovene 06.01-29 01-05-2008
Nye produkter fra skovene 06.01-27 01-05-2008
Bevaringsstrategier for et anderledes byrum 03.00-09 01-04-2008
Kulturmiljø: Mere end bygninger 03.00-10 01-04-2008
Miljøvenlige Jordbrugs­ordnin­ger, netværk og koordination 04.02-26 01-03-2008
Hvordan støttes udvikling af funktionelle urbane regioner i Norden? 05.02-06 01-03-2008
Bevaring i nyt perspektiv 03.00-08 01-02-2008
Playscapes 03.03-16 01-02-2008
Landbrug i bynære områder 04.01-01 01-12-2007
Byudvikling og bynære landbrugsområder 04.01-02 01-12-2007
Urbane landskaber og landskabsurbanisme 03.00-07 01-11-2007
Landdistriktsudvikling 04.02-24 01-10-2007
Læsø 04.02-25 01-10-2007
Fingerplanen som landskabskunst 03.00-06 01-09-2007
Fremtidens kirkegård 03.03-15 01-09-2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (1) 09.04-11 01-08-2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (2) 09.04-12 01-08-2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (3) 09.04-13 01-08-2007
Krydsoverensstemmelse og landmandens miljøadfærd 04.02-23 01-06-2007
Rekreativ kortlægning i kommunerne 09.04-09 01-05-2007
Borgerinddragelse og rekreativ planlægning 09.04-10 01-05-2007
Landdistriktsudvikling og diversificering i Baltikum 05.02-04 01-03-2007
Social kapital i landdistriktsudviklingen i Baltikum 05.02-05 01-03-2007
Status for byspredning i Danmark 03.02-13 01-01-2007
6 anbefalinger til reduktion af byspredning 03.02-14 01-01-2007
Frisk luft og natur trækker besøgende til byens parker 06.01-22 01-10-2006
Brug af byens parker 06.01-23 01-10-2006
Vigtig viden om vandløb fastholdes 09.05-02 01-10-2006
Kulturmiljøet i landvindingens landskaber I 04.02-21 01-09-2006
Kulturmiljøet i landvindingens landskaber II 04.02-22 01-09-2006
Hvor langt bor folk fra hinanden? 09.01-07 01-08-2006
Carlsbergs landskab 09.19-01 01-08-2006
Nationalparker i Danmark I 08.01-11 01-06-2006
Nationalparker i Danmark II 08.01-12 01-06-2006
Park eller skov? 06.01-21 01-05-2006
Skovopfattelse 06.01-24 01-04-2006
Skovopfattelse i den danske lovgivning 06.01-25 01-04-2006
Byen, vejen og landskabet 03.02-09 01-03-2006
Motorvejens betydning for byudvikling og pendling 03.02-10 01-03-2006
Landskabet langs de danske motorveje 03.02-11 01-03-2006
Fremtidens motorvej 03.02-12 01-03-2006
Friluftsprogrammer til unge med spiseforstyrrelser 06.01-20 01-03-2006
Natursyn og friluftsliv på Vestamager 06.01-19 01-02-2006
Naturforvaltning i bynære landbrugsområder 04.02-20 01-01-2006
Martin Seels naturæstetik 04.00-11 01-11-2005
Hedens værdi for befolkningen 04.00-10 01-10-2005
Tilgængelighed for alle 08.19-01 01-10-2005
Bypolitik i de nordiske lande 03.00-05 01-08-2005
Implementering af primitive overnatningspladser for friluftsliv 06.01-18 01-08-2005
Bypolitik i de nordiske lande 03.00-04 01-06-2005
Ressourcer på internettet 09.00-01 01-06-2005
Intelligent terrænmodellering 09.02-03 01-06-2005
Oplevelsesværdier og det grønne håndtryk 09.04-08 01-06-2005
Bypolitik i de nordiske lande - udviklingstendenser 03.00-03 01-05-2005
Nye modeller for bynære blandingsskove 03.05-05 01-05-2005
Landskabspræferencer og landskabsmaleri 04.00-09 01-05-2005
Terapihaver i Sverige 06.01-17 01-05-2005
Nye byplanlæggerroller 03.00-02 01-04-2005
Den tilgængelige legeplads 03.03-14 01-04-2005
Indikatorer for natur- og landskabstilstand 04.02-19 01-04-2005
Legepladsens indretning og elementer 03.03-13 01-03-2005
Naturnær skovdrift vil forøge skovens rekreative værdier 04.03-14 01-03-2005
Grundlaget for landbrugsplanlægningen I 04.02-18 01-02-2005
Indeks for bynatur 03.01-10 01-01-2005
Landskabskarakterkortlægning II 09.04-07 01-01-2005
Handlingsmønstre i unges friluftsliv 06.01-15 01-11-2004
Unges friluftsliv og politik 06.01-16 01-11-2004
Adfærdsundersøgelser 09.01-06 01-11-2004
Byudvikling og skov tæt integreret 03.05-04 01-10-2004
Bynær skovrejsning, skatter og kommunale budgetter 04.03-13 01-10-2004
Fremme af plansamarbejdet i Nordens grænseområder 05.02-03 01-10-2004
Økologisk jordbrug, æstetik og naturkvalitet 04.00-08 01-09-2004
Cross-compliance 04.02-17 01-09-2004
Friluftsliv giver unge livskraft til brug i hverdagen 06.01-14 01-09-2004
Landskabsarkitektur som problemløser 03.00-01 01-08-2004
Litteraturstudie i børns leg og udvikling 03.03-11 01-08-2004
Indvandreres brug af skoven og andre grønne områder 06.01-13 01-08-2004
Data og viden i den regionale planlægning for turisme og friluftsliv 06.00-02 01-06-2004
Regionale strategier for friluftsliv og turisme 06.00-03 01-06-2004
Friluftsliv og turisme – Samarbejde 06.00-04 01-06-2004
Hvem står bag ændringer i landbrugslandskabet? 04.02-16 01-05-2004
Samarbejde om byudvikling 08.01-10 01-05-2004
Landskabskarakterkortlægning I 09.04-06 01-05-2004
Grønne områders betydning for bymiljø og stress 03.01-08 01-04-2004
Grønne områder og sundhed i Sverige og Holland 03.01-09 01-04-2004
Natur & miljø - Dansk landbrug i et europæisk perspektiv 04.02-15 01-04-2004
Plan for byens legemuligheder 03.03-10 01-03-2004
Flere besøg i skovene i 1990´erne end i 1970´erne 06.01-11 01-03-2004
Skovbesøgenes karakter i 1970´erne og 1990´erne 06.01-12 01-03-2004
Byrum med plads til livet 03.01-12 01-02-2004
Plads til leg 03.03-09 01-02-2004
Regionale landbrugsstrategier - idéer til indhold og proces 04.02-14 01-02-2004
Kvaliteter ved bynær skov 04.03-12 01-02-2004
Udvikling af BNI - bynaturindeks 03.01-11 01-01-2004
Brugerinddragelse i planlægning af bynære skove 08.01-09 01-12-2003
Byen i børnehøjde – Skolevejen II 03.03-07 01-12-2003
Byen i børnehøjde – Skolevejen III 03.03-08 01-12-2003
Byøkologi i planlægningen - en mulighed 03.05-03 01-11-2003
Udfordringer for mellemstore byer i Østersøregionen 05.02-02 01-11-2003
Naturplaner 09.05-01 01-11-2003
Ny viden om friluftslivet i skove og andre naturområder 06.01-08 01-10-2003
De mest besøgte skove og naturområder i Danmark 06.01-09 01-10-2003
Flere besøg i de danske skove end tidligere antaget 06.01-10 01-10-2003
Metoder til miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-07 01-09-2003
Indpasning af miljøvurdering i kommuneplanprocessen 07.03-08 01-09-2003
Organisering af arbejdet med miljøvurdering og kommuneplanlægning 07.03-09 01-09-2003
Overvågning af miljøvirkninger af kommuneplanen 07.03-10 01-09-2003
Grøn ring med mange funktioner 03.05-02 01-08-2003
Hvad mener landmænd om drikkevandsbeskyttelse? 04.02-13 01-08-2003
Byen i børnehøjde – Skolevejen I 03.03-06 01-08-2003
Kortlægning af grønne områders sociale værdier 03.01-07 01-06-2003
Private skovejere i Danmark 04.03-10 01-06-2003
Hvad er vigtigt ved at eje skov? 04.03-11 01-06-2003
Byen i Børnehøjde 03.03-05 01-05-2003
Prioritering af naturen 04.00-05 01-05-2003
Information om natur og tillid til naturpolitiske aktører 04.00-06 01-05-2003
Indflydelse på beslutningsprocesser om naturforhold 04.00-07 01-05-2003
Jordbrugsparceller 04.02-12 01-05-2003
En metode til bestemmelse af landskabskarakter i Danmark 09.04-05 01-05-2003
Vejtrafikstøj 03.03-02 01-04-2003
Støjgeneprofiler 03.03-03 01-04-2003
Støjgrænser er et valg 03.03-04 01-04-2003
Hvordan ser vi landskabet? 04.00-04 01-04-2003
Bynær skovrejsning - en gevinst for lokalsamfundene 04.03-09 01-04-2003
Er der ingen der læser hvad det offentlige skriver? 08.01-08 01-04-2003
Om at sanse naturen 04.00-02 01-03-2003
At tale om smukke landskaber 04.00-03 01-03-2003
Demonstrationsskove fremmer dialogen 08.01-07 01-03-2003
Byen i børnehøjde 03.03-12 01-02-2003
Landbrug og landskab 04.02-10 01-02-2003
Grundvandsbeskyttelse i kombination med rekreative interesser 04.02-11 01-02-2003
Trængsel eller trivsel blandt kanosejlere på Gudenåen? 06.01-07 01-02-2003
Indikatorer for sociale værdier i grønne områder 03.01-05 01-12-2002
Indikatorer for miljøværdier i grønne områder 03.01-06 01-12-2002
Borgerinddragelse 08.01-04 01-12-2002
Ti bud på god borgerinddragelse 08.01-05 01-12-2002
Checkliste for borgerinddragelse 08.01-06 01-12-2002
Grønne planer - grønne områder - bedre byer kommunerne. 03.01-03 01-10-2002
Indikatorer for kulturværdier i grønne områder 03.01-04 01-10-2002
Dialog med fritidslandmændene om skovrejsning 04.03-08 01-10-2002
Turismens påvirkninger på lokalsamfund i Nordjylland 06.10-03 01-10-2002
Hollandske »omstruktureringsplaner « for det åbne land 04.02-09 01-09-2002
Skov - en eftertragtet nabo 04.03-07 01-09-2002
Når borgere og kommune samarbejder om byudvikling 08.01-03 01-09-2002
Anvendelse af historiske kort i landskabsanalysen 09.04-04 01-09-2002
Modellering af besøgstal i eksisterende og planlagte skove 06.01-06 01-08-2002
GIS-baserede indikatorer for rekreativ tilgængelighed 09.01-05 01-08-2002
Boliglokalisering og transportadfærd 03.02-06 01-06-2002
Arbejdspladslokalisering og transportadfærd 03.02-07 01-06-2002
Fremtidig byudvikling har konsekvenser for persontransport 03.02-08 01-06-2002
Jordbrugets støtteordninger og planlægningen 04.02-08 01-06-2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup - friluftsliv 06.01-05 01-06-2002
Landskabsvurdering i Holland 09.04-03 01-06-2002
Benchmarking på planområdet i Øresundsregionen 03.01-02 01-04-2002
Kommunerne planter skov til friluftsliv 04.03-06 01-04-2002
Landskabsevaluering i England 09.04-01 01-04-2002
Landskabsevaluering og landskabsplanlægning i Tyskland 09.04-02 01-04-2002
Økologisk bæredygtighed i den strategiske miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-04 01-12-2001
Økonomisk bæredygtighed i den strategiske miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-05 01-12-2001
Social og kulturel bæredygtighed i den strategiske miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-06 01-12-2001
Rådgivning i det åbne land 04.02-05 01-11-2001
Forhistoriske kulturinteresser i landskabsplanlægningen 04.02-06 01-11-2001
Nyt planværktøj til vurdering af landbrugets arealanvendelse 04.02-07 01-11-2001
Naturens betydning for valg af bosted og feriemål 06.10-02 01-08-2001
Bymiljøindikatorer 03.01-01 01-07-2001
Barrierer for børns brug af byens grønne områder 06.01-04 01-07-2001
Kortlægning af overordnet arealanvendelse i danske byer 09.01-04 01-07-2001
Gendigtning af parcelhuskvarteret 03.02-05 01-05-2001
Landskabet i den bæredygtige by 03.05-01 01-05-2001
Befolkningen vil gerne have mere skov 04.03-04 01-03-2001
Befolkningens syn på ændret anvendelse af landbrugsarealer 04.03-05 01-03-2001
Østersøregionens byer og netværk 05.02-01 01-03-2001
Bæredygtig kommuneplanlægning 2 07.03-03 01-03-2001
Genanvendelse af ældre erhvervsområder 03.02-02 01-02-2001
Erhvervslokaliseringspolitik i Holland 03.02-03 01-02-2001
Fordele og ulemper ved byfortætning 03.02-04 01-02-2001
Hvordan sikres institutionsbørn alsidige oplevelser? 06.01-03 01-02-2001
Bæredygtig kommuneplanlægning 1 07.03-02 01-02-2001
Landbrugsloven og miljøet 04.02-04 01-12-2000
Skovrejsning: Er der sammenhæng mellem tilskud og tilplantning? 04.03-02 01-12-2000
Brugerråd i statsskovene 08.01-01 01-12-2000
Borgerdeltagelse en fordel for de bynære skove 08.01-02 01-12-2000
Pendling – den ubønhørlige hverdag 10.00-01 01-12-2000
Lokale aktørers holdninger til skov og udvikling i landdistrikter 04.03-03 01-11-2000
Planlægning for kulturmiljø kræver nye metoder 04.02-03 01-10-2000
Lokale beboeres tilpasning til turismen i lokalsamfundet 06.10-01 01-10-2000
GIS-analyser kan anskueliggøre større trafikanlægs barriereeffekt 09.01-03 01-10-2000
GIS og internet-baseret GIS i amter og kommuner 09.01-01 01-08-2000
Forventninger til internet-baseret GIS i amter og kommuner 09.01-02 01-08-2000
Hvem bruger byens grønne områder? 06.01-01 01-06-2000
Hvad skal byens grønne områder kunne tilbyde børn? 06.01-02 01-06-2000
Landzoneadministrationen og den kommunale byggesagsbehandling 04.02-01 01-05-2000
Regulering af landbrugets harmoniforhold m.v. 04.02-02 01-05-2000
Fysisk planlægning i Øresundsområdet 05.01-01 01-05-2000
Fagdatacenter for Friluftsliv og Turisme klar med data 06.00-01 01-05-2000
Hvem planter skov - og hvorfor? 04.03-01 01-03-2000
Visualiseringssystemer på WWW: On-line webcams 09.02-02 01-03-2000
Strategisk miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-01 01-02-2000
Kredsløb og fysisk planlægning 07.00-01 01-12-1999
Visualiseringssystemer på WWW: VRML 09.02-01 01-12-1999
Barrierer for omdannelse af ældre erhvervsområder 03.02-01 01-11-1999
Byens miljø - hvad er vigtigst? 03.03-01 01-11-1999
Arealanvendelse i Danmark nu og i fremtiden 04.00-01 01-11-1999