Dato: 03-03-2023 | Videnblad nr. 04.02-61 Emne: Planlægning og forvaltning

Tilbageføring er en del af klimatilpasningen

Havet stiger. Grundvandet stiger. Årsnedbøren stiger. Der kommer mere vand fra alle sider. Det vil især betyde mere vand i kystnære og lavtliggende landskaber og byområder. Skal vi fortsætte kampen mod naturen i den slags områder, dræne mere og bygge flere diger? Eller skal vi som en del af klimatilpasningen planlægge med landskabet og overveje at udfase den intensive brug af visse lavtliggende og særligt oversvømmelsesudsatte områder? Hvad er konsekvenserne og potentialerne ved denne tilgang?

For at læse mere skal du være abonnent.
Er du allerede abonnent, så log ind i boksen til højre.