Dato: 01-02-2009 | Videnblad nr. 06.02-02 Emne: Diverse

Grønne børn bliver grønne voksne

Undersøgelser viser, at børn, der opholder sig i grønne områder, har nemmere ved at koncentrere sig, bevæger sig mere og har færre sygedage. Forskning tyder også på, at der er en sammenhæng mellem naturbrug i barndommen og naturbrug og miljøbevidsthed som voksen. Men udviklingen går i retning af, at børnene bruger mere tid inde og har mindre tid til fri leg.

Natur- og miljøbevidste voksne har ofte haft signifikante oplevelser i naturen i barndommen. Foto: Dorte Vind

Natur- og miljøbevidste voksne har ofte haft signifikante oplevelser i naturen i barndommen. Foto: Dorte Vind

Forskningen peger på mange fordele ved at opholde sig i naturen: Det kan modvirke stress, det kan gøre syge mennesker raske hurtigere, og dermed kan det generelt øge vores velbefindende. Naturen kan derudover modvirke Attention-Deficit Disorder (ADD) og øge børns koncentrationsevne.

Alligevel peger amerikanske undersøgelser på, at de børn, der vokser op i dag, bruger mindre tid i naturen, end deres forældre gjorde. Dette må formodes også at gælde for danske børn. Den amerikanske bevægelse Children & Nature Network’s rapport Children and Nature 2008, peger på en række fordele ved, at børn oplever naturen og kom mer med en række forslag til, hvordan man kan vende udviklingen.

Grønt er godt

Grønne børn bliver grønne voksne – eller rettere sagt: Grønne voksne har været grønne børn. Voksne, der gør et aktivt stykke arbejde for at beskytte naturen, peger på barndomsoplevelser som grundlæggende for deres interesse i naturen. Undersøgelser peger på, at det både kan være oplevelser alene eller sammen med voksne som forældre eller bedsteforældre, samt at de afgørende oplevelser sker inden personen er fyldt 11 år og involverer elementer som fri leg i skoven, fiske- eller vandreture. Det kan fx betyde, at udeskole-konceptet, der er i hastig vækst i Danmark, på sigt kan være med til at skabe miljøbevidste voksne.

Læs mere om udeskole i Videnbladene 6.2-1 og 6.2-3 der bl.a. beskriver, hvad der forstås ved udeskole, og hvordan planlæggere og forvaltere skal tage hensyn, når der planlægges og forvaltes for udeskoler.

Den kollektive hukommelse

Når undersøgelser peger på, at vores vigtigste naturoplevelser sker som børn, peger de også på et problem, som kaldes for »environmental generational amnesia«. Det går for enklet ud på, at hvis vi hver især forbinder vores barndoms landskab med natur, og hvis vi alle er villige til at acceptere mindre ændringer i naturen, så vil der langsomt ske en forværring af naturen over tid. Den yngre generations opfattelse af natur er en anden end de ældre generationers.

Med den tilbagegang der har været i naturen i mange år, er den natur, den yngre generation refererer til, ringere end det, den ældre generation forbinder med natur. Det betyder også, at forældre, der ikke har været ude i naturen som børn, kan være fremmede over for den, og derfor ikke er nær så tilbøjelige til at tage deres børn ud i den.  

Forskning i grønt og helbred

Generelt anses ustruktureret leg for at være en del af børns udvikling i og med, at det øver barnet i at bruge sine evner som problemløser og forhandler og sin fantasi. Samtidig kan det gavne barnets udvikling og læring.

Derudover peger forældre til børn med ADD på, at børn har nemmere ved at fokusere efter at have lavet udendørs aktiviteter som friluftsliv, camping eller fiskeri, end hvis de havde siddet inde og spillet videospil. Andre undersøgelser peger på, at jo grønnere barnets miljø er desto færre symptomer på ADD, viser barnet. Andre forskere har peget på, at kontakt med naturen kan forbindes med øget opmærksomhed, kurere mental træthed og forbedre mentalt fokus, samt at hospitalspatienter, der har en grøn udsigt, bruger mindre smertestillende end patienter med en grå udsigt.

Endelig er der undersøgelser, der peger på, at børn, der har en skolegård med et varieret naturligt udseende, er mere fysisk aktive, mere bevidste om ernæring og behandler hinanden pænere end børn, der ikke har.

Barndommens naturoplevelser som fx leg i skoven, fiske- eller vandreture kan være med til at skabe miljøbevidste voksne. Foto: Anders Busse Nielsen

Barndommens naturoplevelser som fx leg i skoven, fiske- eller vandreture kan være med til at skabe miljøbevidste voksne. Foto: Anders Busse Nielsen

The Children & Nature Network

»The Children & Nature Network« har til formål, at få fl ere børn ud og i kontakt med naturen, fordi det på sigt vil give flere voksne, der interesserer sig for at bevare og passe på den natur, vi har. Da både voksnes og børns hverdag er tæt pakket med aktiviteter, kommer børn kun ud i naturen, hvis forældre prioriterer det. Og det gør de ikke, med mindre de forstår hvilken betydning, det har for børns helbred.

Skov & Landskab følger udviklingen

Selvom rapporten og undersøgelserne stammer fra USA kan mange af resultaterne, konklusionerne og anbefalingerne med fordel anvendes i Danmark – selvfølgelig med en kritisk og refleksiv tilgang.

Skov & Landskab har i mange år forsket i danskernes friluftsvaner og brug af natur – primært voksne danskere. De seneste år har fokus bredt sig til også at omfatte bl.a. børn, unge og indvandreres friluftsliv og brug af natur. Det bliver spændende, at følge udviklingen fremover både internationalt og i Danmark.

Læs mere: Childen & Nature NetworkVidenblad nr.: 06.02-02
Forfattere: Maja Johansen og Peter Bentsen

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt