Dato: 01-08-2001 | Videnblad nr. 05.19-03 Emne: Diverse

Algebekæmpelse

Resultater fra en pilotundersøgelse

Mange producenter oplever økonomiske tab fra tid til anden pga. algevækst på nålene. Resultater fra en pilotundersøgelse indikerer, at algerne kan dræbes med sulfater, sprøjtesvovl og Florina Prof, hvor sidstnævnte som den eneste får algerne til at skalle af. Der skal arbejdes mere indgående med behandlingstidspunkt og dosering af bekæmpelsesmidlerne, da visse af sulfaterne og sprøjtesvovl kan betyde ændringer i dyrkningsgrundlagets næringsstofbalance med de her afprøvede doseringer.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.19-03
Forfatter: Andrzej Matkowski