Dato: 01-05-2002 | Videnblad nr. 05.09-02 Emne: Gødskning

Svinegylle til nordmannsgranjuletræer

Resultater fra et pilotforsøg

Svinegylle tilbydes i stigende grad til juletræsproducenter, og foreløbige resultater viser, at gyllen kan bruges som et gødningsmiddel uden risiko for skader, hvis gyllen udbringes uden for vækstsæsonen med slæbeslanger og hvis gyllen udbringes inden kulturen sluttes. Juletræsproducenten bør kende indholdet af N i den gylle, som udbringes.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.09-02
Forfattere: Claus Jerram Christensen og Lars Bo Pedersen