Dato: 01-08-2000 | Videnblad nr. 05.09-16 Emne: Gødskning

Næringsstoffer og stofkredsløb: N

Kvælstof (N) 2. Gødningsbehov og jord- og nåleanalyser

Kvælstof (N) er ofte vækstbegrænsende og har stor betydning for farveudviklingen af nålene. Den optimale koncentration af N i nålene ligger mellem 1,4 og 2,0%, men afhænger af træets alder. Egentlige kvælstoftal for den optimale koncentration i jord er vanskelige at anvende.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.09-16
Forfattere: Lars Bo Pedersen, Claus Jerram Christensen og Morten Ingerslev