Dato: 01-02-2005 | Videnblad nr. 05.09-32 Emne: Gødskning

Organiske gødninger til nordmannsgran på skovjord II

Vækst og kvalitet

Dette Videnblad skal læses i sammenhæng med Videnblade nr. 5.9-31 og nr. 5.9-33, hvor hhv. forsøgsbeskrivelse og resultater for næringsstofstatus samt udvaskning findes. Alle gødningsbehandlingerne skiller sig vækstmæssigt ud fra kontrollen, og der er også lavere vækst ved lavere kvælstofdosering for samme gødningstype. Træernes farve og vitalitet er bedre i de gødskede parceller, og her synes særligt Animix gødningen at give en god farve. Ingen af de anvendte organiske gødninger har givet anledning til direkte skader ved udbringningen primo april.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.09-32
Forfattere: Lars Bo Pedersen og Claus Jerram Christensen