Dato: 01-02-2005 | Videnblad nr. 05.09-31 Emne: Gødskning

Organiske gødninger til nordmannsgran på skovjord I

Forsøgsbeskrivelse og næringsstofstatus

Videnbladet introducerer et forsøg, hvor organiske gødninger sammenlignes med kunstgødning. Tillige vises resultaterne fra gødningsbehandlingernes påvirkning af træernes næringsstofstatus. Her fremgår det, at organiske gødninger som Animix og Binadan ligger fuldt på højde med kunstgødning. Derimod gav Biogran slam en anderledes næringsstofsammensætning i årsnålene foruden alvorlige misfarvninger i ældre nåle pga. induceret mangel på især Mg og i mindre grad K. Behandlingernes påvirkning af miljøet og juletræskvaliteten belyses i to senere Videnblade.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.09-31
Forfattere: Lars Bo Pedersen og Claus Jerram Christensen