Dato: 01-02-2005 | Videnblad nr. 05.09-33 Emne: Gødskning

Organiske gødninger i nordmannsgran på skovjord III

Bæredygtighed og miljøpåvirkning

Dette Videnblad skal læses i sammenhæng med Videnblad nr. 5.9-31 og Videnblad nr. 5.9-32, hvor hhv. forsøgsbeskrivelse og resultater for næringsstofstatus samt vækst og kvalitet findes. Sammenholdt med kunstgødning fører gødskning med organiske gødninger til en markant reduktion i udvaskning af kvælstof og andre næringssalte i nordmannsgran på skovjord.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.09-33
Forfattere: Lars Bo Pedersen og Claus Jerram Christensen