Dato: 01-04-1999 | Videnblad nr. 05.05-08 Emne: Insektskader og bekæmpelse

Bekæmpelse af galmider i juletræer

En orientering om foreløbige resultater

I Videnblad 5.5-5 fra august 1997 er galmidernes optræden og generelle biologi under danske forhold omtalt. Dette Videnblad orienterer om de erfaringer, der foreløbig er indsamlet ved igangværende bekæmpelsesforsøg ved Skov & Landskab.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.05-08
Forfattere: Hans Peter Ravn og Andrzej Matkowski