Dato: 01-06-1999 | Videnblad nr. 05.05-09 Emne: Insektskader og bekæmpelse

Barypeithes pellucidus Boheman

B. pellucidus har intet dansk eller populærnavn og er ikke et velkendt skadedyr på pyntegrønt, men der foreligger rapporter om skade på ædelgran. Nyere forsøg viser, at den æder både bark og nåle på nordmannsgran og nobilis. Det vides endnu ikke, i hvilket omfang den har betydning som skadevolder, eller om den hidtil er blevet forvekslet med andre snudebiller, idet skadebilledet ligner gråsnudernes (Strophosoma melanogrammum og S. capitatum) og barkøresnudebillens (Otiorhynchus singularis).

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.05-09
Forfattere: Hans Peter Ravn og Pernille Thorbek