Dato: 01-11-1999 | Videnblad nr. 05.05-11 Emne: Insektskader og bekæmpelse

Ædelgrannåleviklere

Periodevis forekommer store angreb Larvernes minerende virksomhed i nålene giver store skader og medfører omfattende tab for producenter af juletræer og klippegrønt. To arter af sommerfugle er hovedansvarlige for disse skader. Den ene er en gammel kending i skovbruget. Angreb forekommer hyppigt i alm. ædelgran, men angrebsintensiteten aftager af sig selv efter et par år, og skaderne er uden større betydning, med mindre angrebet går ud over nordmannsgran og nobilis. Omkring 1991 blev det imidlertid erkendt, at en anden viklerart med en anden fænologi også kunne optræde og give betydelige skader på juletræer og klippegrønt. Det drejer sig om "tidlig ædelgrannålevikler", danske navn angiver, optræder tidligere på året end sen ædelgrannålevikler.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.05-11
Forfatter: Hans Peter Ravn