Dato: 01-09-2004 | Videnblad nr. 05.06-11 Emne: Svampeskader og bekæmpelse

Rødgran-stribesvamp

Brune nåle på ældre skud af rødgran og andre Picea arter kan skyldes rødgran-stribesvamp. Angreb kan optræde i rødgranjuletræer, især hvis de formklippes eller står i tætte bevoksninger på våd bund. Rødgran-stribesvamp kendes på en sort ring ved basis af nålen.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 5.6-11
Forfatter: Iben M. Thomsen