Dato: 01-04-2004 | Videnblad nr. 03.04-19 Emne: Andre abies arter

Introducerede Abies-arter - polske erfaringer II

Modtagelighed overfor insektskader

I Polen har der siden 1961 været etableret forsøgsplantninger med Abies-arter fra Nordamerika og andre steder. Skov & Landskab har studeret disse polske erfaringer nærmere. Undersøgelsen skal ses som et forsøg på en genvej til at opnå viden om potentialet hos alternative juletræarter. I dette Videnblad omtales forhold vedrørende skadedyr på Abies-arterne. Videnblad 3.4-18 omhandler specifikt erfaringerne vedrørende vækst- og sæsonforhold.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.04-19
Forfattere: Ulrik Braüner Nielsen og Ole K. Hansen