Dato: 01-10-1994 | Videnblad nr. 03.01-05 Emne: Nordmannsgran

Sammenhæng mellem lagring af frø og planteskoleegenskaber

Planteskoleiagttagelser

I nærværende Videnblad vurderes lagertidens betydning for en række centrale dyrknings- og planteskolemæssige egenskaber. Analyserne er foretaget på planteskoleplanter ved alderen 4 år fra frø, udsået foråret 1990.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-05
Forfattere: Claus Jerram Christensen og Flemming Knudsen