Dato: 03-03-2001 | Videnblad nr. 11.00-01 Emne: Generelt

Anvendelse af bekæmpelsesmidler I

Godkendelse og virkemåde

Dette og de to følgende Videnblade nr. 11.0-2 og 11.0-3 giver en generel beskrivelse af bekæmpelsesmidlers funktion, håndtering og anvendelse. Videnbladene er opbygget på samme måde som Videnbladene for de enkelte bekæmpelsesmidler og kan bruges som læsevejledning for disse. Ikke alle punkter i Videnbladene om de enkelte midler er beskrevet her, idet der henvises til de enkelte midler for eksakt information om håndtering og anvendelse.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 11.00-01
Forfatter: Niclas Scott Bentsen