Dato: 01-10-2003 | Videnblad nr. 06.02-04 Emne: Maskinskovning

Arbejdsinstruks vedrørende tyndinger

Rationaliseringen af skovdriften har betydet, at udvisningen ofte varetages af en maskinfører eller skovarbejder på baggrund af en tyndingsinstruks, der skal sikre den rigtige behandling af bevoksningerne og derved den fremtidige værdi af bevoksningen. Tyndingsinstruksen skal indeholde anvisninger om (1) målsætningen med bevoksningen, (2) hugststyrken, (3) hugstmåden, (4) hvilke effekter der skal produceres og (5) evt. andre forhold.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.02-04
Forfattere: Kjell Suadicani, Ebbe Bøllehuus, Frans Theilby, J. Bo Larsen og Andreas Bergstedt