Dato: 01-09-2000 | Videnblad nr. 06.01-02 Emne: Motormanuel skovning

Fällboy

Et hjælpemiddel til fældning og nedtrækning af mindre træer

Ved motormanuel skovning af yngre nåletræsbevoksninger kan det være besværligt at få træerne trukket ned, især i tætte bevoksninger og træarter med stive grene som f.eks. sitkagran. Gennem årene har der været udviklet forskellige hjælpemidler til dette arbejde begyndende med en stor skovl, sneskovl eller kornskovl, som træet blev placeret i, hvorpå man ved at trække i skovlskaftet kunne trække træet ned. Hvis træets grene var flettet ind i nabotræernes kroner, kunne det være nødvendigt at binde træet fast til skovlen med reb, inden nedtrækningen blev påbegyndt. Senere kom den tohjulede "Sitkavogn", som blev videreudviklet af Skovskolen i samarbejde med Knud Jørgensen, der stod for produktion og markedsføring af dette redskab.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.01-02
Forfatter: Ebbe Bøllehuus