Dato: 01-09-2007 | Videnblad nr. 06.01-04 Emne: Motormanuel skovning

Udstyr til indtrækning af vanskelige træer

Når man har valgt at fælde vanskelige træer ved indtrækning, er det første man bør sikre sig, at man råder over det rigtige udstyr: Spil, wire, stropper og sjækler. Det er vigtigt at forstå samspillet mellem de enkelte dele, deres fordele og ulemper, brug og begrænsning.

Indtrækning af vanskelige træer kræver bl.a. at brugeren er fortrolig med det grej, der bruges. Foto: Ole Sejr Jacobsen

Indtrækning af vanskelige træer kræver bl.a. at brugeren er fortrolig med det grej, der bruges. Foto: Ole Sejr Jacobsen

Udstyret skal passe sammen mht. brudstyrke og arbejdsbelastning, hvilket oftest angives som SWLværdi (safety work load). Det er af allerstørste vigtighed at spillet bliver det svageste led i kæden, da dette er indrettet med en form for sikkerhedsanordning, hvis noget går galt. Enten som brudstifter eller »Dødemandsknap«.

Inden man går i gang er det vigtigt at danne sig et overblik over situationen for bedre at kunne afgøre, hvilket grej man har brug for og hvilke dimensioner.

Spil typer – fordele og ulemper

Der er to kategorier af spil, der kan komme på tale, når man skal trække træer ind. Traktormonterede spil eller håndspil af klatretypen. Om man skal vælge det ene eller det andet afhænger i nogen grad af opgaven, men oftest er det mest afgørende, hvad man råder over. Begge typer har både fordele og ulemper.

Traktorspil

De fleste skovdistrikter og entreprenører råder over en eller anden form for traktorspil. Betjeningen af dem kræver rutine og indsigt i mekanik, og så er de forholdsvis dyre at anskaffe. De fleste mekaniske spil giver ingen mulighed for at fire af igen, hvis behovet opstår. 

Fordelene ved traktorspil er, at man råder over stor trækkraft og slipper for tunge løft, hvilket er gavnligt for den personlige ergonomi. Disse spil arbejder med en meget høj indspilshastighed, 45-90 m/min. Hvis træet kun kan fældes med sidehæld og uden styrewire i siden, kan et vellykket resultat være afhængigt af høj spilhastighed. Dette bør dog helst undgås, da der er risiko for at miste kontrol over træet, så det går sideværts efter sit hæld.

Håndspil

Håndspil skal være af klatre- og ikke tromletypen, da sidstnævnte er begrænsede af mængden af wire på tromlen. Med et klatrespil kan man styre indspilshastigheden meget præcist. Den relativt lave vægt i forhold til trækstyrke gør det ideelt at transportere hen, hvor man har brug for det såsom i haver eller lignende. I forhold til et traktorspil er de også meget billigere at anskaffe. Den lave indspilshastighed, 0-5 m/min kan i nogen grad være en ulempe, og derfor må det frarådes at benytte denne type på træer med kraftigt sidehæld.

Wire

Udstyr som spil, wire, stropper og sjækler hører til, når man fælder træer ved indtrækning. Foto: Ole Sejr Jacobsen

Udstyr som spil, wire, stropper og sjækler hører til, når man fælder træer ved indtrækning. Foto: Ole Sejr Jacobsen

Der findes mange typer af wire på markedet med hver deres særlige egenskaber og formål. Det er vigtigt at forstå denne forskel og benytte den rigtige type. Selve indspilswiren, der oftest leveres sammen med spillet, er af en særlig slidstærk type, der kan tåle, at kæberne i spillet klatrer på den. For at give kæberne optimalt bid er kernen også særlig hård. Det er af største vigtighed, at man ikke erstatter denne wire med en tilfældig anden wire, da dette kan få katastrofale følger både for mandskab og udstyr samt det, som træet ikke skulle beskadige. Wiren til et almindeligt håndspil vil ofte have en brudstyrke på omkring 9 tons og en sikkerhedsfaktor 5:1 hvilket betyder at dens SWL ligger på 1,8 tons.

Udover selve indspilswiren har man også brug for forlængerwirer og evt. wirestropper til at montere i træet. Disse er mere holdbare end nylonstropper, da træet oftest lander ovenpå dem, og de skal skæres fri med motorsaven.

Stropper – slynger og bælter

Man har brug for forankring i begge ender af oprigningen, både oppe i det træ man planlægger at fælde og som forankring ved jorden. Det letteste er at bruge et andet træ i god afstand (1½ x træhøjden). For ikke at skade dette bør man benytte stropper af nylon enten i form af bæltestropper eller rundslings. Fælles for dem er at de fordeler trykket på et større område på bagsiden af anker-træet, og derfor begrænses skader på vækstlaget.

Det er vigtigt, at alle stropper er tydeligt mærket med deres SWL-værdi enten som farvekode, indvævet stregkode eller en mærkat på stroppen. Denne værdi angiver stroppens maksimale arbejdsbelastning i lige træk. Kan man ikke bestemme maksimal belastning på en strop, kan den ikke benyttes.

Ved indtrækning benyttes stropperne oftest enten ved at sikre dem ved at binde et slyngestik med dem. Dette reducerer deres styrke med 20 %, eller lagt dobbelt omkring ankertræet, hvilket betyder, at den er dobbelt så stærk. Dette fremgår også af den mærkat, der er på stroppen, når den er ny.

Sjækler

For at koble stropper og wirer sammen skal man bruge sjækler. Også her er det vigtigt kun at bruge godkendt udstyr med tydelig angivet SWL-værdi. Bolten i sjæklen skal spændes helt fast inden brug, og det er vigtigt, at trækket i sjæklen er på den rigtige led af hensyn til dennes naturlige styrke. Typisk ligger sjæklers SWL på omkring 3-5 tons.

Det er vigtigt at:

  • Alt udstyr skal være tydeligt mærket med SWL-værdi eller brudstyrke
  • Udstyret skal godkendes en gang om året af en uvildig instans
  • Spillet skal være det svageste led i kæden
  • At brugeren er fortrolig med det grej, der bruges og har læst brugsanvisninger og anvisninger
  • At forstå begrebet SWL og kunne kombinere udstyret i henhold til dette

Kasteblokke

Undertiden kan det være nødvendigt at ændre retningen på trækket eller fordoble trækkraften. Dette kan ske ved brug af kasteblokke. Der må kun bruges godkendte blokke, hvor hjulets diameter er min. 18 x wirens diameter for ikke at bukke wiren for meget og herved miste styrke. Ønsker man at øge trækkraften ved at bruge kasteblokke, skal man være opmærksom på, at man for hver gang man skærer trækket også halverer indtrækningshastigheden.Videnblad nr.: 06.01-04
Forfatter: Ole Sejr Jakobsen