Alle Videnblade om Pyntegrønt

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller "Nummer".
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Granfiltpude på rødgranjuletræer 05.06-28 20-03-2022
Sten i mark- og skovjorde i Danmark 04.01-05 16-06-2015
Sten og grus i danske mark- og skovjorde 04.01-06 16-06-2015
Ædelgranbarkbille 05.05-40 27-10-2013
Neonectria ædelgrankræft III 05.06-27 27-10-2013
Neonectria ædelgrankræft II 05.06-26 26-10-2013
Neonectria ædelgrankræft I 05.06-25 25-10-2013
Kvælstofkredsløb ved aldersgradueret gødskning 05.09-54 14-09-2012
Hugstens betydning for kvælstofkredsløbet i juletræer 05.09-55 14-09-2012
Forsøg med aske og gyllefibre som gødning 05.09-56 14-09-2012
Juletræskvalitet med aske og gyllefibre som gødning 05.09-57 14-09-2012
Bekæmpelse af skadedyr og svampe i juletræer og klippegrønt 05.05-30 14-09-2012
Bekæmpelse af ukrudt i juletræer og pyntegrønt 05.01-15 14-09-2012
Forsøg med aldersgradueret gødskning 05.09-51 08-02-2012
Højde- og aldersgradueret gødskning og topskudsregulering 05.09-52 08-02-2012
Juletræskvalitet ved aldersgradueret gødskning 05.09-53 08-02-2012
Aldersgradueret gødskning 05.09-50 16-12-2011
Neonectria barkkræft på ædelgranarter 05.06-23 16-12-2011
Cylindrocladium svampesygdom i buksbom 05.06-24 16-12-2011
Bladgødning som forebyggelse af frostskader 05.08-13 30-06-2011
Betydende faktorer for juletræsegnethed i Abies lasiocarpa 03.04-23 30-06-2011
Lokalitetsforskelle i udbytte af Abies lasiocarpa 03.04-24 30-06-2011
Proveniensanbefalinger for Abies lasiocarpa 03.04-25 30-06-2011
Fremtidens frøvalg i Abies lasiocarpa 03.04-26 30-06-2011
Kombineret plantetype og gødskningsforsøg 04.09-11 17-12-2010
Oldenborreangreb i juletræskulturer 05.05-39 17-12-2010
Ædelgran-seljepilrust på nordmannsgran 05.06-22 30-11-2010
Status for danske nobilis frøplantager 03.02-21 30-11-2010
Danske nobilis frøplantager kan fortsat forbedres 03.02-22 30-11-2010
Gødskning og grøntkvalitet i nobilis 05.09-47 28-10-2010
Stofkredsløb i nobilis klippegrønt 05.09-48 28-10-2010
Gødskning og grøntkvalitet i nobilis - Anbefalinger 05.09-49 28-10-2010
Juletræers miljøpåvirkning 10.09-07 13-09-2010
Honningsvamp i juletræer 05.06-21 13-09-2010
Årlig variation i en nordmannsgran-frøplantages blomstring 03.01-27 13-09-2010
Oparbejdning af juletræer med motorsav 11.03-03 01-07-2010
Sikkerhed ved brug af motorsav 11.03-04 01-07-2010
Motorsaven og dens vedligeholdelse 11.03-05 01-07-2010
Filing af motorsavskæde 11.03-06 01-07-2010
Træhvepse og vednedbrydende svampe i klippegrøntbevoksninger 05.05-38 01-07-2010
Brun ædelgranbladlus 1 05.05-17 31-05-2010
Ædelgranknopvikleren 05.05-36 31-05-2010
Brun ædelgranbladlus 2 05.05-37 31-05-2010
Svidningsrisiko ved kloridholdige gødninger 05.09-46 25-03-2010
Fusarium-skader på kristtorn 05.06-20 25-03-2010
Den nødvendige arbejdsskadesikring 11.00-05 10-02-2010
Nedklipning af pyntegrønt med modificeret hegnsklipper 08.02-09 10-02-2010
Udforsk Arboretets plantesamling inden besøget 03.00-03 10-02-2010
Vejledning i oparbejdning og håndtering af juletræer 07.00-01 22-12-2009
Rodproblemer og misvækst i nobilis kulturer 05.08-12 22-12-2009
Svampeangreb kan give røde nåle (CSNN) 05.06-18 22-12-2009
Kemisk vækstregulering af nordmannsgranjuletræer 06.03-19 30-09-2009
Vækstregulering med NAA og naturligt auxin 06.03-20 30-09-2009
Mekaniske vækstreguleringsmetoder og naturligt auxin 06.03-21 30-09-2009
Gødskning: Priser for gødning og udbringning 05.09-06 07-07-2009
Nordmannsgran proveniensforsøg 03.01-26 07-07-2009
Jordens vandindhold påvirker topskudsvæksten 04.02-06 12-06-2009
Skuddød og svampeangreb 05.06-19 12-06-2009
Hvornår gror hvilke dele af topskuddet? 06.03-18 12-06-2009
Hanespore - bekæmpelse i juletræer 05.01-19 01-03-2009
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: douglasgran 05.06-17 16-02-2009
Douglasgran, det traditionelle juletræ i USA 03.07-02 16-02-2009
Douglasgran: Frøkilder især til skovtræer på Plantevalg.dk 03.07-03 16-02-2009
Tilgængelighed af kvælstof 05.09-45 03-12-2008
Juletræsfældere 07.03-01 01-12-2008
Ny bioaskebekendtgørelse 09.04-05 01-12-2008
Det bedste plantemateriale til skov og landskab med Plantevalg.dk 03.00-01 11-11-2008
Prioritering for udvælgelse med Plantevalg.dk 03.00-02 11-11-2008
Effekt af selvbestøvning i nordmannsgran 03.01-25 11-11-2008
Årsrytmen i nordmannsgran - Rødderne 04.11-06 03-11-2008
Årsrytmen i nordmannsgran - Knopperne 04.11-05 02-11-2008
Miljøeffekter ved splitgødskning på sandjord 05.09-43 01-09-2008
Kvalitetsaspekter ved splitgødskning på sandjord 05.09-44 01-09-2008
Nordmannsgranjuletræer i potter 07.06-04 01-07-2008
Brug af bladgødning 05.09-42 01-07-2008
Certificering af juletræer efter GLOBALGAP 09.01-04 01-07-2008
Filtereffekt hos juletræer 05.09-41 01-05-2008
Skadedyr i kristtorn 05.05-18 01-05-2008
Skadedyr i kristtorn. Viklere m.fl. 05.05-19 01-05-2008
Forsøg med bekæmpelse af gråsnuder i juletræer og klippegrønt 05.05-29 01-05-2008
Harlekinmariehønen 05.05-35 01-05-2008
Udbredelse og skadebedømmelse af gråsnuder i juletræer og klippegrønt 05.05-03 01-04-2008
Gråsnuder - biologi og skadevirkning 05.05-01 01-03-2008
Ukrudtsbekæmpelse - Effekt på vækst og kvalitet 05.01-13 01-03-2008
Ukrudtsbekæmpelse med Roundup - er der miljøproblemer? 05.01-14 01-03-2008
Sikkerhedskrav ved brug af lift 11.05-02 01-02-2008
Ædelgransortprik 05.06-16 01-02-2008
Knopskader i nobilis og anbefaliger til voksested 04.03-01 01-12-2007
Bekæmpelse af agerpadderok i juletræer 05.01-12 01-12-2007
Forstyrret vinterhvile i nobilis og andre nåletræer 05.08-11 01-12-2007
Skimmelsvampe og terpener som arbejdsmiljøproblem 11.05-04 01-11-2007
Skimmelsvampe på juletræer 07.06-03 01-11-2007
Koglehalvmøl 05.05-27 01-11-2007
Bekæmpelse af koglehalvmøl 05.05-28 01-11-2007
Eksport af juletræer og pyntegrønt - pas på skadegørere! 10.07-01 01-10-2007
Metoder til konvertering af udslidte juletræsarealer 04.07-02 01-10-2007
Klima og frostskader i nobilis og nordmannsgran 05.08-10 01-10-2007
Handlingsplaner for udslidte pyntegrøntarealer 09.01-03 01-10-2007
Efterafgrøder / fangafgrøder i juletræskulturer 04.10-01 01-09-2007
Algebelægninger på grannåle 05.19-04 01-09-2007
Bekæmpelse af algebelægninger på nordmannsgran og nobilis 05.19-05 01-09-2007
PS Nobilis plustræforsøgene - Forskelle i kvalitet blandt plustræer 03.02-20 01-09-2007
Temperaturmodeller og udspring i nordmannsgran 04.02-04 01-05-2007
Klimamålinger og topskudsvækst i nordmannsgran 04.02-05 01-05-2007
Afprøvning af hegnsklipper til nedklipning af grønt 08.02-08 01-05-2007
Ædelgran-gederamsrust - Biologi og værtsplanter 05.06-01 01-04-2007
Ædelgran-gederamsrust - Forudsigelse af angreb 05.06-12 01-04-2007
Forebyggelse af ædelgran-gederamsrust 05.06-15 01-04-2007
Phlebiopsis gigantea 05.06-51 01-03-2007
Urea 05.06-52 01-03-2007
Klippegrøntmarkedet i Tyskland 10.09-06 01-02-2007
Sådan indsamler du nåleprøver 05.09-40 01-02-2007
Nyttedyr og ædelgranlus på økologisk og konventionelt dyrkede juletræer 05.05-33 01-02-2007
Betydningen af læhegn for ædelgranlus og nyttedyr i nordmannsgran 05.05-34 01-02-2007
Placeret gødning - nytter det? 05.09-39 01-12-2006
Sprøjtesvovl kan medføre lugtgener 05.05-26 01-12-2006
Mistet topskud i nordmannsgran 06.03-17 01-12-2006
Lagring på rod 06.00-02 01-11-2006
Bredsprøjtning med Pomoxon 2 06.03-16 01-11-2006
Sikkerhed for betaling ved eksport af juletræer og klippegrønt 10.04-01 01-10-2006
Glyphosat produkter til anvendelse i juletræer 05.01-11 01-10-2006
PS Nobilis plustræforsøgene - Forskelle i klippegrøntudbytte 03.02-19 01-10-2006
Original Nordmann kampagnen 10.09-05 01-08-2006
Anvendelse af beskyttelseshandsker 11.02-02 01-08-2006
Nye proveniensforsøg i nordmannsgran 03.01-24 01-08-2006
Gødningsrespons for to provenienser 05.09-38 01-06-2006
Ulden ædelgranlus 05.05-24 01-06-2006
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: Balsam- og klippegran 05.05-25 01-06-2006
Bredsprøjtning med Pomoxon 1 06.03-15 01-06-2006
Kegleklipning af juletræer 1 06.03-13 01-03-2006
Kegleklipning af juletræer 2 06.03-14 01-03-2006
Skader på nordmannsgran nåle 05.05-23 01-02-2006
Angreb af Phytophthora-arter 05.06-14 01-02-2006
Integreret produktion (IP) 09.01-02 01-02-2006
Abies amabilis - Det naturlige udbredelsesområde 03.04-20 03-12-2005
Abies amabilis - Provenienser - vækst og grøntkvalitet 03.04-21 02-12-2005
Symptomer på næringsstofmangel i nordmannsgran 05.09-37 01-12-2005
Abies amabilis - Kvalitet efter høst 03.04-22 01-12-2005
Jordkomprimering og rodvækst hos kulturplanter af rødgran 04.01-04 01-11-2005
Næringsstofoptag og biomasseopbygning i NGR juletræer (1) 05.09-35 01-11-2005
Næringsstofoptag og biomasseopbygning i NGR juletræer (2) 05.09-36 01-11-2005
Rengøring af sprøjteudstyr 11.05-03 01-09-2005
Nobilis klippeforsøg 4 06.13-04 01-09-2005
Frostfølsomhed i nordmannsgran I 05.08-08 01-08-2005
Frostfølsomhed i nordmannsgran II 05.08-09 01-08-2005
Robot til renholdelse af juletræskulturer 05.02-06 01-08-2005
Håndtering af dækrodsplanter 04.09-10 01-07-2005
AgriGro - Forsøg med virkning på mark- og skovjord 05.09-34 01-07-2005
Fåregræsning i pyntegrøntkulturer 05.03-02 01-07-2005
»Grøn« motorsavsbenzin 11.00-04 01-05-2005
Kulturstart i nordmannsgran med dækrods- og barrodsplanter 04.09-09 01-05-2005
Sitkabladlus i gran 05.05-22 01-05-2005
Buksbom grentørre 05.06-13 01-05-2005
Topskudsregulering med Top-Stop® tangen 06.03-11 01-05-2005
Vækstregulering af juletræer ved hjælp af mekanisk stress 06.03-12 01-05-2005
Buksbom - som klippegrønt 03.07-01 01-05-2005
Organiske gødninger til nordmannsgran på skovjord I 05.09-31 01-02-2005
Organiske gødninger til nordmannsgran på skovjord II 05.09-32 01-02-2005
Organiske gødninger i nordmannsgran på skovjord III 05.09-33 01-02-2005
Vokslagets betydning for farven i nobilis 06.19-01 01-02-2005
Effekter og skader ved pesticidbehandling og gødskning 05.00-03 01-12-2004
Marktryk og køreskader 05.00-04 01-12-2004
Dæktrykregulering 05.00-05 01-12-2004
Nyttedyr i juletræskulturen I 05.05-31 01-11-2004
Nyttedyr i juletræskulturen II 05.05-32 01-11-2004
Georgiske provenienser af nordmannsgran 03.01-23 01-11-2004
Kørsel med ATV'ere 11.03-02 01-10-2004
Næringsstoffer og stofkredsløb: Ca 05.09-30 01-10-2004
Almindelig ædelgranlus 05.05-04 01-09-2004
Rødgran-stribesvamp 05.06-11 01-09-2004
Overliggende tungeknopper 06.00-01 01-09-2004
Kulturstart i nordmannsgran 04.09-08 01-08-2004
Gødskning af nordmannsgran 05.09-05 01-08-2004
Behovsbestemt bekæmpelse af alm. ædelgranlus 05.05-21 01-05-2004
Nobilis klippeforsøg 1 06.13-01 01-05-2004
Nobilis klippeforsøg 2 06.13-02 01-05-2004
Nobilis klippeforsøg 3 06.13-03 01-05-2004
Introducerede Abies-arter - polske erfaringer I 03.04-18 02-04-2004
Sekventiel gødskning af nordmannsgranjuletræer 05.09-28 01-04-2004
Sekventiel gødskning af nordmannsgranjuletræer 05.09-29 01-04-2004
Introducerede Abies-arter - polske erfaringer II 03.04-19 01-04-2004
Galmider på juletræer 05.05-05 01-03-2004
Efter-høst kvalitet af nobilis 03.02-18 01-12-2003
Sikkerhedskrav ved pakning og håndtering af paller med juletræer og klippegrønt 11.05-01 01-11-2003
Næringsstoffer og kredsløb: P 05.09-20 01-11-2003
Punktgødskning gennem en hel omdrift 05.09-27 01-11-2003
Ædelgran-nålefiltsvamp 05.06-10 01-11-2003
Produktion af juletræer ved genvækst 04.09-07 01-10-2003
Arealgradueret renholdelse af juletræer 05.02-01 01-10-2003
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: Nobilis 05.06-09 01-10-2003
Bioteknologiske juletræer - 1 10.09-03 01-09-2003
Bioteknologiske juletræer - 2 10.09-04 01-09-2003
Nåletræsspindemide 05.05-02 01-09-2003
Fyrrens nåleskedegalmyg 05.05-20 01-08-2003
Danske nobilis provenienser 03.02-17 01-08-2003
3 års status for 3 nordiske forsøg med Abies lasiocarpa provenienser 03.04-17 01-07-2003
Skovflåten 11.02-01 01-05-2003
Måling af nålefarven i nobilis 08.01-03 01-05-2003
Næringsstoffer og stofkredsløb: S 05.09-26 01-05-2003
Arbejdsmiljø ved kemisk topskudsregulering 11.03-01 01-04-2003
Plantning i krydsforbandt 04.04-01 01-04-2003
Fire plus fire modellen 06.02-04 01-04-2003
Fire plus fire modellen i praktisk udførelse 06.02-05 01-04-2003
Kulturstart i nordmannsgran - 1 04.09-05 01-03-2003
Kulturstart i nordmannsgran - 2 04.09-06 01-03-2003
Vind- og slidskader i nordmannsgran 05.08-07 01-03-2003
Udspring og dødelighed i provenienser af magnifica, shastagran og nobilis 03.04-07 04-02-2003
Magnifica og shastagran I 03.04-04 03-02-2003
Magnifica og shastagran II 03.04-05 02-02-2003
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: Magnifica og shastagran 05.06-08 01-02-2003
Magnifica og shastagran III 03.04-06 01-02-2003
Abies fraseri - en vigtig pyntegrøntart i USA 03.04-01 03-11-2002
Frasergran - en mulig pyntegrøntart i Danmark? 03.04-02 02-11-2002
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: Frasergran 05.05-16 01-11-2002
Frasergran - en mulig pyntegrøntart i Danmark? Danske dyrkningserfaringer 03.04-03 01-11-2002
Afprøvning af håndsakse 08.02-06 01-10-2002
Afprøvning af stangsakse 08.02-07 01-10-2002
Sorteringsvejledning 08.01-01 01-09-2002
Sorteringsvejledning for nordmannsgran- og nobilisklip 08.01-02 01-09-2002
Gødskning og bladlus i nordmannsgran 05.09-25 01-09-2002
Røde nåle (CSNN) i nordmannsgran 05.08-06 01-09-2002
To forsøg med provenienser af østrigsk fyr 03.06-03 01-09-2002
Næringsstoffer og stofkredsløb: Mg 05.09-24 01-08-2002
Nordmannsgrans reaktion på mange års behandling med Roundup 05.01-10 01-08-2002
Næringsstoffer og stofkredsløb; K 05.09-23 01-06-2002
Hulheder under nordmannsgranknopper 05.08-05 01-06-2002
Fyrrens knop- og grentørre 05.06-07 01-06-2002
Svinegylle til nordmannsgranjuletræer 05.09-02 01-05-2002
Frøhvepse i frøavlsbevoksninger 05.05-15 01-05-2002
Topskudsbeskyttelse i nordmannsgranjuletræer 05.07-03 01-05-2002
Mandbårne gødningsdoserer til fast gødning 05.09-01 01-03-2002
Gødskningsanbefalinger for nordmannsgranjuletræer 05.09-22 01-03-2002
Arealklargøring i gammel skov - 1 04.06-01 01-02-2002
Arealklargøring i gammel skov - 2 04.06-02 01-02-2002
Kulturstart af 7 nordmannsgranprovenienser 03.01-22 01-02-2002
Næringsstoffer i nobilisklippegrønt 05.09-21 01-12-2001
Pilotforsøg med topklipning i juni 06.03-10 01-12-2001
Pyntegrøntarternes krav til jordbunden 04.01-03 02-11-2001
Pyntegrøntarternes krav til jordbunden - introduktion 04.01-02 01-11-2001
Juletræsegnethed for provenienser i 3 alternative juletræsarter 03.04-16 01-09-2001
Efter-høst kvalitet i nordmannsgran: III 03.01-21 01-09-2001
Efter-høst kvalitet i nordmannsgran II 03.01-20 02-08-2001
Algebekæmpelse 05.19-03 01-08-2001
Jern- og manganmangel i nordmannsgranjuletræer 05.09-19 01-08-2001
Efter-høst kvalitet i nordmannsgran I 03.01-19 01-08-2001
Efter-høst kvalitet II 03.01-18 02-06-2001
Gødskningens påvirkning af efterhøst kvaliteten i nordmannsgran 05.09-18 01-06-2001
Weymouthsfyrrens blærerust 05.06-06 01-06-2001
Vækst i 3 alternative juletræsarter 03.04-15 01-06-2001
Efter-høst kvalitet I 03.01-17 01-06-2001
Fyrrens knækkesygerust 05.06-05 01-05-2001
Terminologi og definitioner vedrørende formning af nordmannsgran 06.02-01 01-05-2001
Formning af nordmannsgran 1 06.02-02 01-05-2001
Formning af nordmannsgran 2 06.02-03 01-05-2001
Formning af nordmannsgran I 06.03-07 01-05-2001
Formning af nordmannsgran II 06.03-08 01-05-2001
Formning af nordmannsgran III 06.03-09 01-05-2001
Sibirisk ædelgranlus 05.05-14 01-04-2001
Såring ved stammebasis som formreguleringsmetode i nordmannsgran 06.03-06 01-04-2001
Udspring og forårsfrostskader i dansk nordmannsgran-plustræafkom 03.01-16 01-04-2001
Småplantninger i det åbne land til gavn for vildtet 12.00-02 01-03-2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler - 1 11.00-01 01-03-2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler - 2 11.00-02 01-03-2001
Anvendelse af bekæmpelsesmidler - 3 11.00-03 01-03-2001
Stor nåletræsnudebille 05.05-12 01-03-2001
Stor nåletræsnudebille - Bekæmpelse 05.05-13 01-03-2001
Gødskningens indflydelse på udspringet hos nordmannsgranjuletræer 05.09-17 01-02-2001
Økologisk juletræsproduktion 09.04-02 01-02-2001
Også alternative bekæmpelsesmidler skal være godkendte 09.04-03 01-02-2001
Rodafkortning og plantetype - 3 04.11-04 03-12-2000
Rodafkortning og plantetype - 2 04.11-03 02-12-2000
Rodafkortning og plantetype - 1 04.11-02 01-12-2000
Båndsprøjtning i nordmannsgranjuletræer I 05.01-08 01-12-2000
Båndsprøjtning i nordmannsgranjuletræer II 05.01-09 01-12-2000
Musegnav i pyntegrønt 05.07-01 01-12-2000
Rodfordærver 05.06-04 01-10-2000
Udspring i 26 Abies lasiocarpa provenienser 03.04-14 01-10-2000
Bedømmelse af udspring i 3 alternative juletræsarter 03.04-13 01-09-2000
Næringsstoffer og stofkredsløb: N kredsløb 05.09-15 01-08-2000
Næringsstoffer og stofkredsløb: N 05.09-16 01-08-2000
Nålefald i fyr - saltskader 05.08-04 01-08-2000
Bekæmpelse af mosegrise 05.07-02 01-07-2000
Nobilis til juletræsproduktion 03.02-16 01-07-2000
Fortsatte observationer i punktgødskningsforsøgene 05.09-13 01-06-2000
Næringsstoffer og stofkredsløb i juletræsbevoksninger 05.09-14 01-06-2000
Nålefald i fyr - fyrrenål-blærerust 05.06-03 01-04-2000
Mekanisk vækstregulering af nordmannsgran 06.03-05 01-04-2000
Variation og plustræeffekt i dansk NGR-plustræafkom 03.01-15 01-04-2000
Flydende bladgødskning til NGRkulturer - en "kickstarter"? 05.09-11 01-02-2000
Vejledende pilotforsøg med N-koncentration i bladgødning 05.09-12 01-02-2000
Resistens mod ædelgranlus 03.01-14 01-12-1999
Juletræers brændbarhed 07.06-02 01-11-1999
Ædelgrannåleviklere 05.05-11 01-11-1999
Nålefald i fyr - fyrrens sprækkesvamp 05.06-02 01-11-1999
Abies lasiocarpa - en alternativ juletræsart? 03.04-10 03-09-1999
Provenienser af Abies lasiocarpa I 03.04-11 02-09-1999
Knop- og skudskader i nordmannsgran 05.08-03 01-09-1999
Provenienser af Abies lasiocarpa II 03.04-12 01-09-1999
Håndtering af næringsstofmangel i nordmannsgranbevoksninger 05.09-10 01-08-1999
Barypeithes pellucidus Boheman 05.05-09 01-06-1999
Barkøresnudebille 05.05-10 01-06-1999
Alternative bekæmpelsesmidler mod alm. ædelgranlus 05.05-07 01-04-1999
Bekæmpelse af galmider i juletræer 05.05-08 01-04-1999
Effekter af vejsaltning på nordmannsgranjuletræer 05.08-02 01-04-1999
PS plustræforsøgene i nobilis - vækst og grøntkvalitet I 03.02-14 02-03-1999
PS plustræforsøgene i nobilis - vækst og grøntkvalitet II 03.02-15 01-03-1999
Genvækst af nobilis juletræer 04.09-04 01-01-1999
Rødgranprovenienser til juletræsproduktion 1 03.05-03 02-11-1998
Danske provenienser af nordmannsgran 03.01-13 01-11-1998
Rødgranprovenienser til juletræsproduktion 2 03.05-04 01-11-1998
Startgødskning af nordmannsgran juletræer på markjord 05.09-09 01-09-1998
Flydende farvegødskning af nordmannsgran juletræer 05.09-08 01-08-1998
Bekæmpelse af alm. ædelgranlus med pyrethroider 05.05-06 01-08-1998
Juletræsegenskaber for en række provenienser af dansk omorikagran 03.05-02 01-08-1998
Dansk nobilis - et "stamtræ" baseret på afprøvede og kårede provenienser I 03.02-12 02-05-1998
Dansk nobilis - et "stamtræ" baseret på afprøvede og kårede provenienser II 03.02-13 01-05-1998
Miljømæssige fordele ved genvækst 04.09-03 01-03-1998
Udbytte og kvalitet af kristtorngrene ved forskellig klippeteknik 08.02-05 01-03-1998
Fremtidig frø- og planteforsyning af nobilis til juletræer og klippegrønt - en prognose 03.02-11 01-03-1998
Lagring af nåletræsplanter på skovdistrikter 04.09-02 01-12-1997
Nåleanalyser 05.09-07 01-10-1997
Røde nåle på nobilis - et tilbagevendende problem? 03.02-10 01-10-1997
Jordanalyser 04.01-01 01-09-1997
Ingen sammenhæng mellem ætylen og nåletab i nordmannsgran og nobilis 08.05-02 01-09-1997
Køle/fryselagrede barrodsplanter 04.09-01 01-06-1997
Plantetid for friskoptagne barrodsplanter 04.11-01 01-06-1997
Topskudsregulering 2 06.03-02 01-06-1997
Topskudsregulering 3 06.03-03 01-06-1997
Topskudsregulering 4 06.03-04 01-06-1997
Topskudsregulering 1 06.03-01 01-05-1997
Færdsel på tværs af hegn - 2 04.12-03 02-03-1997
Færdsel på tværs af hegn - 1 04.12-02 01-03-1997
Borede huller til hegnsstolper 04.12-01 01-02-1997
Selvbestøvning i nobilis - et særligt problem? 03.02-09 01-12-1996
Fremtidig produktion af nordmannsgran 03.01-12 01-12-1996
Læsning af juletræer 07.05-02 01-10-1996
Frostskader og punktgødskning 05.09-04 01-09-1996
Frostskader i nordmannsgran 05.08-01 01-09-1996
Punktgødskning af nordmannsgran-juletræer 05.09-03 01-08-1996
Klippegrøntudbytter i to forsøg med afkom af danske kårede nordmannsgranbevoksninger 03.01-11 01-08-1996
Silkefyr - 1 03.06-01 01-08-1996
Misfarvninger af nobilis nåle i sensommeren 1995 03.02-08 01-06-1996
Pyntegrøntudbytter i to forsøg med provenienser fra USSR, Tyrkiet og Danmark 03.01-09 01-06-1996
Undersøgelser af klip i Kragskovhedeforsøget 03.01-10 01-06-1996
Tidlig plantning på stiv ubekvem lerjord 04.07-01 01-04-1996
Silkefyr - 2 03.06-02 01-04-1996
Ædelcypres - 2 03.03-02 01-12-1995
Status efter 6 vækstsæsoner i PS-plustræforsøgene - 1 03.02-05 01-12-1995
Proveniensforsøg med nordmannsgran og bornmüllergran i Egelund I 03.01-06 01-12-1995
Proveniensforsøg med nordmannsgran og bornmüllergran i Egelund II 03.01-07 01-12-1995
Proveniensforsøg med nordmannsgran og bornmüllergran i Egelund III 03.01-08 01-12-1995
Ædelcypres - 1 03.03-01 01-10-1995
Status efter 6 vækstsæsoner i PS-plustræforsøgene - 2 03.02-06 01-09-1995
Status efter 6 vækstsæsoner i PS-plustræforsøgene - 3 03.02-07 01-09-1995
Abies veitchii I 03.04-08 02-06-1995
Abies veitchii II 03.04-09 01-06-1995
Røde nåle på nobilis i sommeren 1994 03.02-04 01-03-1995
Sammenhæng mellem lagring af frø og planteskoleegenskaber 03.01-05 01-10-1994
Vurderingsprincipper for juletræer i nobilis 03.02-01 01-08-1994
Nobilis juletræer - opgørelser af skadetyper 03.02-02 01-08-1994
Nobilis juletræer - stor lokalitetsvariation i udbytte 03.02-03 01-08-1994
Sammenhæng mellem egenskaber på bevoksningsniveau for nordmannsgran 03.01-03 01-08-1994
Rangordning af danske, tyrkiske og russiske nordmannsgran provenienser 03.01-04 01-08-1994
Sen forårsnattefrost 05.04-01 01-05-1994
Læhegn af sitkagran ved pyntegrøntkulturer 04.02-03 01-03-1994
Afprøvning af dansk, tyrkisk og russisk nordmannsgran 03.01-01 01-03-1994
Sammenhæng mellem proveniensegenskaber for nordmannsgran 03.01-02 01-03-1994
Læ og vinterfrostskader 04.02-01 01-12-1993
Læhegn ved pyntegrøntkulturer 04.02-02 01-12-1993
Hvidgran til læhegn og pyntegrønt 03.05-01 01-12-1993