Dato: 01-08-2004 | Videnblad nr. 04.09-08 Emne: Plantemateriale

Kulturstart i nordmannsgran

Topskudstilvækst i forhold til plantetype, stammediameter og plantningstid

Svag tilvækst ved kulturstart er et velkendt problem i nordmannsgran. Plantetidspunkt, plantetyper og kvalitetskriterier for planteskoleplanter er ofte til diskussion. I en række kulturstartsforsøg har vi målt toptilvæksten og kan sætte den i forhold til plantningstidspunkt, plantetype, jordbundsforhold og stammediameteren på plantningstidspunktet.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.09-08
Forfattere: Hanne N. Rasmussen og Steen Sørensen