Dato: 01-02-2000 | Videnblad nr. 05.09-12 Emne: Gødskning

Vejledende pilotforsøg med N-koncentration i bladgødning

Et vejledende forsøg på Paludans Planteskole med forskellig koncentration af N i gødningsvæsken indikerer, at der med NP-gødning om sommeren bør være under 5% N i gødningsvæsken. Højere N-koncentrationer fører til kraftige svidningsskader med den anvendte gødning. Følgevirkningerne kan erkendes op til tre vækstsæsoner senere.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.09-12
Forfatter: Claus Jerram Christensen