Dato: 01-08-2000 | Videnblad nr. 05.09-15 Emne: Gødskning

Næringsstoffer og stofkredsløb: N kredsløb

Kvælstof (N) - 1. Kredsløb

Stofkredsløb i bevoksninger med nordmannsgran er behandlet generelt i Videnblad 5.9-14. Dette og følgende Videnblad omhandler specielt kvælstofskredsløbet, der er et af de mest komplicerede stofkredsløb. Samtidigt er kvælstof det næringsstof, som planterne optager og indeholder mest af, når der ses bort fra ilt og kulstof. Kvælstof tilføres normalt i store mængder med gødning, men nedbøren og mineralisering i jorden er også vigtige kilder. Ved bredgødskning en gang med 70 kg kvælstof udvaskes 60-70% af det totale input af kvælstof.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.09-15
Forfattere: Lars Bo Pedersen, Claus Jerram Christensen og Morten Ingerslev