Dato: 01-12-1995 | Videnblad nr. 03.02-05 Emne: Nobilis

Status efter 6 vækstsæsoner i PS-plustræforsøgene - 1

Oversigt over forsøgsmaterialet

I 1984 indsamledes frø fra en lang række danske plustræer. Formålet var at sammenligne disse danske plustræer med fire danske nobilis-provenienser, fem amerikanske nobilis-provenienser og en Abies fraseri proveniens. Endvidere ønskedes arveligheden af en lang række vigtige pyntegrøntegenskaber belyst. Dette og to følgende Videnblade tager udgangspunkt i opgørelsen af proveniensdelen i disse plustræforsøg.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.02-05
Forfattere: Ulrik Braüner Nielsen og Claus Jerram Christensen