Dato: 01-11-1998 | Videnblad nr. 03.05-04 Emne: Picea arter

Rødgranprovenienser til juletræsproduktion 2

Juletræsegenskaber

Nærværende Videnblad skal ses i sammenhæng med Videnblad nr. 3.5-3. Tilsammen præsenterer de resultaterne fra en større undersøgelse af dansk rødgran.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.05-04
Forfattere: Martin Olesen og Søren Fl. Madsen