Dato: 02-11-1998 | Videnblad nr. 03.05-03 Emne: Picea arter

Rødgranprovenienser til juletræsproduktion 1

Valg af proveniens er generelt en vigtig beslutning i forbindelse med dyrkning af juletræer. Inden for rødgran findes der imidlertid kun få undersøgelser af proveniensvalgets betydning for juletræsresultatet. Dette og det efterfølgende Videnblad præsenterer de vigtigste konklusioner fra en serie proveniensforsøg i rødgran, som i det væsentlige er baseret på høst i danske bevoksninger i det store frøår 1974/75; det drejer sig om undersøgelser af udspring, højdevækst, skelet, fylde, farve og antallet af Skt. Hansskud. Resultaterne er tidligere publiceret i deres helhed andetsteds (Madsen, 1989). Videnbladene fremhæver resultaterne fra de provenienser, som må forventes at findes på markedet i dag og i nærmeste fremtid.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.05-03
Forfattere: Søren Fl. Madsen og Martin Olesen