Dato: 03-09-2008 | Videnblad nr. 11.03-06 Emne: Teknisk udstyr

Grundlæggende viden om motorsav og savning: Sikkerhed

Mange bruger en motorsav af og til, men har ikke den viden, der skal til, for at minimere risikoen for ulykker. Motorsaven er et meget farligt værktøj. De skader, der sker i forbindelse med brug af motorsav er ofte meget alvorlige. I dette Videnblad gennemgås nogle helt basale sikkerhedsforhold, som nedsætter risikoen for ulykker. 

EuroTest Piktogram
Piktogram der viser, at jakke/bukser/støvler er godkendt som sikkerhedsudstyr.

Bemærk, at der er mange vigtige forhold, som bør være i orden, inden man kan arbejde med motorsav på en sikker, forsvarlig og effektiv måde. Skovskolen (IGN) tilbyder et udvalg af kurser om motorsave og træfældning. I dette Videnblad bruges en række fagord om motorsavens dele. I Videnblad 11.3-7 vises delenes placering på saven.

Lovgivning

Bruger man motorsav på sit arbejde, er man underlagt arbejdsmiljøloven. Der findes to relevante At-vejledninger om brug af motorsav. Den ene hedder »Arbejde med motorkædesav « (At-vejledning B.5.1.1), den anden hedder »Fældnings- og skovningsarbejde « (At-vejledning D.2.8). De krav som er angivet i vejledningerne gælder for professionelt brug, men bør også opfyldes af private brugere.

Sikkerhedsudstyr

Da risikoen for ulykker er stor, når man bruger motorsav, bør man beskytte sig med sikkerhedsudstyr under arbejdet.

 • Skærebukser og skærestøvler skal være forsynet med piktogram, så man er helt sikker på, at der er skærehæmmende indlæg i bukserne. Man skal være bevidst om, at det skærehæmmende indlæg oftest kun dækker forsiden af benet og ikke bagsiden.
 • Hjelm, visir og høreværn er oftest samlet i en skovhjelm. Hvis visir og høreværn ikke fungerer optimalt, fjernes opmærksomheden fra motorsaven, og risikoen for ulykker øges.
 • Skærestøvler med sikkerhedståspids og skæreindlæg er vigtige, men de yder kun en begrænset sikkerhed mod gennemsavning, fordi fibermaterialet er komprimeret. Desuden sikrer gode støvler, at man står fast under arbejdet.
 • Er uheldet ude, kan det være livsvigtigt at have en trykforbinding. Hav altid en trykforbinding i lommen, når du saver.

Savens sikkerhedsfunktioner

Det er altid en god ide at læse om brug og vedligeholdelse i motorsavens manual.

 • Sav og kæde bør generelt være vedligeholdt. Kører motoren dårligt, eller er kæden ikke filet skarp, lægger man flere kræfter i savearbejdet og får en dårlig og farlig arbejdsrytme. Kædens filing beskrives i Videnblad 11.3-8.
 • Kædebremsen skal bremse kæden øjeblikkeligt. For at fungere skal bremsen være rengjort og kontrolleret for slid. Bremsen skal udløses manuelt af parérbøjlen og automatisk ved kast. Parérbøjlen afprøves ved at give halv gas og trykke på bøjlen. Den automatiske udløsning afprøves ved at lade spidsen af sværdet falde ned mod et hårdt underlag. Ved faldet skal bremsen udløses.
 • Det bagerste håndtag skal være udformet med en plade, som beskytter hånden, hvis kæden springer. I øvrigt skal kædefangertappen efterses.
 • Gasgrebet må ikke fungere uden der samtidigt trykkes på gasspærrehåndtaget.
 • Når saven får gas, og gasgrebet derefter slippes, skal saven gå i tomgang. I tomgang skal kæden stå stille.
 • On/off kontakten er også en sikkerhedsfunktion. Den skal virke.

Sikker savning 

 • Brug af motorsav kræver oplæring i form af instruktion eller kursus. Dette er et krav, hvis man saver på sit arbejde og fornuftigt, hvis man saver i fritiden.
 • Man skal stå stabilt og sikkert under savning.
 • Begge hænder skal være på saven. Højre hånd skal være på bagerste håndtag, uanset om man er venstrehåndet. Venstre hånd skal være på forreste håndtag, og tommelfingeren skal være under bøjlen, så man undgår, at hånden glider frem på kæden.
 • Man må aldrig save over skulderhøjde, da det øger risikoen for ulykker.
 • Motorsav må kun bruges udendørs pga. skadelige stoffer i udstødningsgassen.
 • Det er forbudt at bruge motorsav fra en stige. Af samme årsag kræver arbejdsmiljøloven, at man har bestået relevante kurser for at bruge motorsav under klatring.
 • Arbejder man fra liftkurv gælder særlige regler. (se At-vejledningen)
Gennemgang af sikkerhedsaspekter på kursus
Alle sikkerhedsaspekter gennemgås og øves på skovskolens kurser om motorsav og savning.

Enearbejde

Man bør ikke arbejde med motorsav uden at kunne få kontakt til andre mennesker. Det kan evt. være via mobiltelefonen. Der er mange fordele ved at arbejde i sjak. Hvis man kommer til skade under enearbejde, kan det være svært at tilkalde hjælp.

Tænk på, hvor vanskeligt det kan være at give en præcis beskrivelse af, hvor du befinder dig, når personen ved alarmbordet ikke kender skoven. Arbejder du alene, så aftal en række tidspunkter, hvor du ringer til en anden person. Ringer du ikke, er der sket et uheld. Aftal også hvor arbejdet foregår.

Enegang er forbudt i forbindelse med friskæring af stormvæltede træer.

Sikkerhedsafstand

Man bør aftale sikkerhedsafstande, når flere arbejder sammen. Det er »fælderens« ansvar at kontrollere sikkerhedszonen. Det kan være svært at koncentrere sig om sit eget arbejde og andres bevægelser på samme tid, så alle gør klogt i at være opmærksomme.

En passende sikkerhedsafstand til en fældning er 2 gange træhøjden.

Hvis to personer fælder træer samtidigt, gælder 2 gange højden på det højeste træ.

Hvis man fælder træer, som står i blokke adskilt af spor, er det praktisk at arbejde foregår i hver anden blok, således, at der er en arbejdsfri blok imellem personerne.Videnblad nr.: 11.03-06
Forfattere: Simon Skov, Kristian Sørensen og Lars Bjerregaard Hansen