Dato: 02-09-2008 | Videnblad nr. 11.03-07 Emne: Teknisk udstyr

Grundlæggende viden om motorsav og savning: Motorsaven og dens vedligeholdelse

Motorsaven er et meget farligt værktøj. De skader, der sker i forbindelse med brug af motorsav, er ofte meget alvorlige. I dette Videnblad gennemgås eftersyn og vedligeholdelse, som sammen med andre sikkerhedsforanstaltninger nedsætter risikoen for ulykker. Bemærk, at der ud over de nævnte punkter er mange andre vigtige forhold, som bør være i orden, inden man kan arbejde med motorsav på en sikker, forsvarlig og effektiv måde

Navne på savens dele

Betegnelser for de forskellige dele på motorsaven
Betegnelser for de forskellige dele på motorsaven, se også nedenfor.

For at kunne begå sig i forbindelse med motorsave er det vigtigt at vide, hvad savens dele hedder. Bed om hjælp fx hos forhandleren eller erfarne brugere, hvis du har problemer med saven. Brug de rigtige ord, så undgås misforståelser.

Eftersyn og vedligeholdelse af motorsave

For at sikre, at alle funktioner på motorsaven er i orden, må man efterse, rengøre og vedligeholde saven. Herunder er arbejdet opdelt i det, der skal gøres løbende, mens du arbejde med saven, det der skal gøres hyppigt, og det der skal gøres af og til. Intervallerne afhænger af, hvor meget du bruger saven, og under hvilke forhold du saver. Savens kvalitet er også en faktor. Der er stor variation mellem forskelle motorsavsmærker og modeller. Derfor beskrives arbejdsgangen i generelle vendinger.

Løbende eftersyn og vedligeholdelse

Mens du bruger saven, skal du løbende kontrollere:

  • at kæden er tilpas stram. Kæden strammes med kædestrammerskruen. Kæden skal være præcis så stram, at den har kontakt til undersiden af sværdet. Når kæden er strammet tilpas, skal sværdet fastholdes med sværdmøtrikkerne. Vær opmærksom på at nye kæder strækker sig. Derfor er det nødvendigt at justere kæden efter kort tids brug.
  • at kædesmøringen skal fungere. Det kontrolleres nemmest ved at se, om der bruges olie fra olietanken. Når du tanker benzin, bør der samtidig tankes olie. Hvis olietanken ikke er så tom som sædvanligt, smøres kæden for lidt. En kæde, der ikke bliver smurt, bliver meget varm og stiv. Både kæde og sværd bliver ødelagt, hvis smøringen ikke fungerer.
  • at kæden er skarp. Filing af kæden er en del af den løbende vedligeholdelse. Dette omfattende emne behandles i Videnblad nr 11.3-8.

Hyppigt eftersyn og vedligeholdelse

Efter brug bør saven rengøres for at være funktionel næste gang, den skal bruges. Rengøringen sker med trykluft og/eller børste.

  • Begynd med at afmontere spåndækslet og rengør for olie og spåner. Undgå at udløse kædebremsen, mens dækslet er afmonteret.
  • Kontroller, at kædebremsen er ren og i orden. Der må ikke accepteres mere end 25 % slid.
  • Rengør kæde, drivhjul og sværd. Afmonter sværdet og vend det, så det slides ens på begge sider.
  • Monter dækslet igen og kontroller, at kæden er tilpas stram.

Afmonter topdækslet og rengør kaburatoren udvendig. Rengør køleribberne på cylinderen. Afmonter luftfilteret (er afmonteret på fotoet nederst til højre). Rengør filteret forsigtig med trykluft, eller i lunkent sæbevand. Pas på, at der ikke kommer snavs i karburatorens indsugningskanal, mens luftfilteret er afmonteret. Luk evt. kanalen med en prop. Montér luftfilteret og derefter topdækslet.

Udover rengøringen bør vigtige dele på saven kontrolleres: Kædebremse, kædefangeren, gasspærren, on/off kontakt, kædesmøring, vibrationsdæmperne og lydpotten. Der bør ikke være revner og defekter noget sted på saven.

Lidt sjældnere vedligeholdelse

Afmonter dækslet til starterhuset og rengør. Ventilatorflagerne på svinghjulet skal være rene for at virke optimalt. Når starterhuset monteres igen, skal der trækkes i snoren, så starterhuset går i korrekt indgreb med starthagerne, som sidder på svinghjulet. Sværdet slides, når kæden løber. Der vil dannes grater på sværdskinnen. Disse grater skal files væk med en fladfil med jævne mellemrum. Fileretningen skal være væk fra næsehjulet. Når filningen er færdig, bør sværdskinnen have en plan flade mod kæden og en lille kant på 45° ned mod sværdets side. Efter filingen skal sværdet rengøres for filespåner, og smørehullerne skal renses. 

Motorsavens krop set fra undersiden Området hvor sværdet er sat fast på saven
Spidsen af sværdet med kæde Kædens dele

Motorens dele


Videnblad nr.: 11.03-07
Forfattere: Simon Skov, Kristian Sørensen og Lars Bjerregaard Hansen