Dato: 01-09-2008 | Videnblad nr. 11.03-08 Emne: Teknisk udstyr

Grundlæggende viden om motorsav og savning: Filing af motorsavskæde

Mange bruger en motorsav af og til, men har ikke den viden, der skal til for at vedligeholde saven, så den er effektiv og sikker at bruge. Motorsaven er et meget farligt værktøj, som bør være vedligeholdt og helt i orden inden brug. I dette Videnblad gennemgås, hvordan kæden files, så savningen foregår ubesværet og sikkert. 

Kædens dele
Navne  på kædens dele

Filing af kæden er afgørende for, hvordan motorsaven virker. Filing er også den færdighed, som flest mangler for at få effektivt udbytte af saven. En korrekt filet kæde forøger både motorens og brugerens effektivitet. En skarp kæde mindsker også risikoen for ulykker. Bemærk, at der ud over de nævnte punkter er mange andre vigtige forhold, som bør være i orden, inden man kan arbejde med motorsav på en sikker, forsvarlig og effektiv måde. 

Der findes et utal af forskellige kædetyper og fabrikater. Her holder vi os til de overordnede typer, men det er vigtigt at vide, hvilken kæde, der er på saven. Valget af file og udførslen af filearbejdet skal afstemmes med kædetypen.

Kædetyper

Kædens tandprofil beskrives som helmejsel eller halvmejsel afhængigt af om tanden er skarpkantet eller afrundet.

To forskellige tandtyper på motorsavskæde
Til venstre en helmejseltand, til højre en halvmejseltand. Sidstnævnte er lidt mindre effektiv, men er nemmere at file og holde skarp.
Motorsavstand set fra toppen
Vinklen mellem tandens kant og æggen skal være 25° eller 30° afhængigt af tandtypen. På nogle kæder er der præget en hjælpestreg bagerst på tanden.

Kædens størrelse

Kædens længde skal naturligvis passe til sværdets længde. Kædens længde måles i antal drivled. Bredden af vinklen mellem tandens kant og æggen skal være 25° eller 30° afhængigt af tandtypen. På nogle kæder er der præget en hjælpestreg bagerst på tanden. drivledene skal passe i sporet på sværet. De typiske drivledsbredder er 1,3 mm, 1,5 mm eller 1,6 mm. Kædens deling er et mål for, hvor langt der er mellem drivlederne. De almindelige kædedelinger er 0,325” og 3/8”. Kædedelingen og tandhøjden afgør, hvilken fil man skal bruge. Tænderne files med en rundfil.

Kædestørrelse Filediameter
3/8” 5,5 mm
0,325” 4,8 mm
3/8” hobby 4,0 mm


På figuren »Kædetyper« kan kædens deling og tandhøjde nemt afgøres. Læg kæden over figuren og få bagkanten af tænderne og kædens profil til at passe med en af de tre kædetyper. Derefter ved du, hvilken kæde du bruger, og dermed hvilken fil du skal anvende.

Silhouet af forskellige kæder
Forskellige kædetyoer og tilgørende filstørrelse

Filevinkler

Den vinkel, som man skal holde filen i forhold til kæden, er forskellig afhængig af tandprofilen. Filevinklen skal være ens på begge sider af saven. Er vinklen uens, vil man save skævt og slide unødigt på kæde og sværd. Filevinklen kan kontrolleres ved at sætte en magnetisk klods med påtegnede vinkelstreger på siden af sværdet under filingen.

Tandprofil Filevinkel
Halvmejsel 30°
Helmejsel 25°

Fileteknik

Korrekt filet tand
Her vises en halvmejseltand med korrekt filet kæde

Filen lægges ind under tanden. og der files ud mod spidsen af tanden. Der files altid på en tand, som er på modsatte side af sværdet, for at opnå bedst mulig støtte på tanden. Filen føres så vidt muligt vandret. Start filing i den side, hvor tænderne forventes at blive kortest, således opretholdes lettest ens tandlængde.

Filehøjden

For at få en optimalt skærende tand skal filehøjden være tilpas. Filer man for lavt, vil der blive kasketskygge på tænderne (venstre foto nedenfor). Filer man for højt, vil der blive baghæld (foto til højre). Filen skal ligge vandret ved filing.

Forkert filing
Er filehøjden forkert opstår en af disse to fejl. Til venstre har filehøjden været for lav og tanden får kasketskygge. Til højre har filehøjden været for høj og der opstår baghæld. Begge tænder saver dårligt.

Tandlængden

Alle tænder skal være lige lange for at have samme højde. En kortere tand vil ikke nå ned i savsporet og derfor ikke bidrage til savningen. Desuden vil kæden skære skævt. Man bør være omhyggelig med at file tænderne lige lange. Tandlængden kan måles med en tommestok/skydelære fra bagkanten og frem til æggen.

Æggen

Æggen består af den øverste flade, som skærer spånen af i dybden og af tandens side, som løsner spånen sideværts. Hver tand skal selvsagt være skarp på begge flader. Æggens skarphed kontrolleres ved at se, om filestriberne forløber ensartet helt ud til æggens kant. (Se foto ovenfor).

Ryttere

Rytterne bestemmer tykkelsen af den spån, som tanden skærer af. I takt med at tænderne efterhånden bliver filet kortere, bliver det nødvendigt at foretage en rytterjustering. Rytterne skal files lavere for at beholde den samme spåntykkelse. Filingen sker med en fladfil og der files på en rytter, som er på modsatte side af sværdet, for at opnå bedst mulig støtte. Hver side af kædens ryttere files færdig. Man kan anvende et ryttermål for at opnå den anbefalede niveauforskel på 0,65 mm mellem rytter og tand.

Hjælpemidler

Der findes et væld af hjælpemidler til filing af kæder. Man kan købe slibemaskiner med roterende slibeskive, som skulle holde en korrekt vinkel og dybde i forhold til kæden. Man kan også få et bredt udvalg af fileholdere, vinkelhjælpeværktøjer og målere til ryttere. Fælles for alle hjælpemidlerne er, at man skal anvende det rigtige hjælpeværktøj til kæden, for at opnå et brugbart resultat. Hvilket hjælpemiddel, der er bedst, er smag og behag, men et godt tip er at anvende de hjælpemidler, som anbefales af producenten til den pågældende kæde. Endvidere må man gøre sig klart, at hjælpemidlet i sig selv ikke udfører arbejdet, men at den omhyggelighed, man selv lægger i filearbejdet, er altafgørende for et anvendeligt resultat.

Hjælpemidel til at opnå korrekt filevinkel
Korrekt filevinkel kan opnås ved at bruge en af de mange typer af hjælpemidler. Vær opmærksom på, at de fleste hjælpemidler kun passer til en bestemt type kæde. Den viste fileplade har 25° på den ene side og 30° på den anden.


Videnblad nr.: 11.03-08
Forfattere: Simon Skov, Kristian Sørensen og Lars Bjerregaard Hansen