Dato: 01-09-1994 | Videnblad nr. 05.02-02 Emne: Gødskning og vanding

Fosforgødskning i vestjyske rødgranbevoksninger

Næringsstofmangel kan i samspil med andre stressfaktorer have en negativ effekt på skovenes sundhed og tilvækst.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.02-02
Forfattere: Morten Ingerslev, Jørgen Bille-Hansen og Bruno Bilde Jørgensen