Hugstbehandling

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato
Håndtering af bevoksninger med asketoptørre 05.06-29 22-10-2009
Hugst fra toppen i mellemaldrende gran 05.06-28 03-01-2008
Hugst og stormfald X 05.06-27 02-01-2008
Hugst og stormfald IX 05.06-26 01-01-2008
Hugst og stormfald VII 05.06-24 03-07-2007
Hugst og stormfald VI 05.06-23 02-07-2007
Hugst og stormfald V 05.06-22 01-07-2007
Hugst og stormfald IV 05.06-21 01-05-2007
Hugst og stormfald III 05.06-20 03-10-2006
Hugst og stormfald II 05.06-19 02-10-2006
Hugst og stormfald I 05.06-18 01-10-2006
Naturnær dyrkningsmodel for bøg 05.06-17 01-06-2006
Pælehugstforsøget i rødgran i Stenholtvang 05.06-16 01-03-2006
Plukhugst - definitioner og principper 05.06-15 01-04-2003
Sortkerne hos ask 05.06-10 01-09-2002
Hugststyrkens betydning for jordens kulstoflager 05.06-14 01-01-2002
Hugst i ær 05.06-13 01-02-2001
2 hugstforsøg i bøg på Gråsten statsskovdistrikt 05.06-12 01-05-1999
Resultater fra 3 hugstforsøg i rødgran på Østlolland 05.06-11 01-04-1999
Hugstforsøg i Abies grandis - Løvenholm 05.06-02 01-06-1998
Hugst fra toppen i ung gran - en sammenligning med hugst fra neden 05.06-09 01-01-1998
Hugst fra toppen i rødgran - Generelle forhold 05.06-08 01-10-1997
Træartsforsøg i nåletræ i Rykkerup skov - Krenkerup skovdistrikt 05.06-06 01-06-1994
Træartsforsøg i nåletræ i Rykkerup - Krenkerup skovdistrikt 05.06-07 01-06-1994
Hugstforsøg i skovfyr 05.06-04 01-12-1993
2 hugstforsøg i bøg - Gråsten statsskovdistrikt 05.06-05 01-12-1993
Udvælgelse af hovedtræer i eg 05.06-03 01-11-1992
Hugstforsøg i ær - Bregentved 05.06-01 01-09-1992