Hugstbehandling

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Håndtering af bevoksninger med asketoptørre 05.06-29 22-10-2009
Hugst fra toppen i mellemaldrende gran 05.06-28 03-01-2008
Hugst og stormfald X 05.06-27 02-01-2008
Hugst og stormfald IX 05.06-26 01-01-2008
Hugst og stormfald VII 05.06-24 03-07-2007
Hugst og stormfald VI 05.06-23 02-07-2007
Hugst og stormfald V 05.06-22 01-07-2007
Hugst og stormfald IV 05.06-21 01-05-2007
Hugst og stormfald III 05.06-20 03-10-2006
Hugst og stormfald II 05.06-19 02-10-2006
Hugst og stormfald I 05.06-18 01-10-2006
Naturnær dyrkningsmodel for bøg 05.06-17 01-06-2006
Pælehugstforsøget i rødgran i Stenholtvang 05.06-16 01-03-2006
Plukhugst - definitioner og principper 05.06-15 01-04-2003
Sortkerne hos ask 05.06-10 01-09-2002
Hugststyrkens betydning for jordens kulstoflager 05.06-14 01-01-2002
Hugst i ær 05.06-13 01-02-2001
2 hugstforsøg i bøg på Gråsten statsskovdistrikt 05.06-12 01-05-1999
Resultater fra 3 hugstforsøg i rødgran på Østlolland 05.06-11 01-04-1999
Hugstforsøg i Abies grandis - Løvenholm 05.06-02 01-06-1998
Hugst fra toppen i ung gran - en sammenligning med hugst fra neden 05.06-09 01-01-1998
Hugst fra toppen i rødgran - Generelle forhold 05.06-08 01-10-1997
Træartsforsøg i nåletræ i Rykkerup skov - Krenkerup skovdistrikt 05.06-06 01-06-1994
Træartsforsøg i nåletræ i Rykkerup - Krenkerup skovdistrikt 05.06-07 01-06-1994
Hugstforsøg i skovfyr 05.06-04 01-12-1993
2 hugstforsøg i bøg - Gråsten statsskovdistrikt 05.06-05 01-12-1993
Udvælgelse af hovedtræer i eg 05.06-03 01-11-1992
Hugstforsøg i ær - Bregentved 05.06-01 01-09-1992