Gødskning og vanding

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato
Centraleuropæiske erfaringer med gødskning og kalkning 05.02-07 01-11-2002
Nåleanalyser kan afsløre gødskningsbehovet hos rødgran 05.02-06 01-08-2000
Tre forsøg med rækkevis blanding af bøg og rødgran 05.02-05 01-06-1999
Hvad er vitalitet i skov? - Hvad er vitalitetsgødskning? 05.02-04 01-03-1996
Fosforgødskning i vestjyske rødgranbevoksninger 05.02-02 01-09-1994