Dato: 01-06-1999 | Videnblad nr. 05.02-05 Emne: Gødskning og vanding

Tre forsøg med rækkevis blanding af bøg og rødgran

Resultater fra tre danske forsøg med rækkevis blanding af bøg og rødgran viser 6-7 år efter plantning, at rødgranens højdevækst er stærkt påvirket af lokaliteten, mens bøgens højdevækst er svagt påvirket. Planteafgangen er den samme i renbestand og i de rækkevise blandinger.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.02-05
Forfatter: Bruno Bilde Jørgensen