Dato: 01-11-2002 | Videnblad nr. 05.02-07 Emne: Gødskning og vanding

Centraleuropæiske erfaringer med gødskning og kalkning

Et litteraturstudium

I Centraleuropa er der i den sidste halvdel af det forrige århundrede udført en lang række kalknings- og gødskningsforsøg. Forsøgene har vist at det er muligt at påvirke træernes næringsstofstatus og i visse tilfælde også deres tilvækst og nåletab. Dette Videnblad bygger på en summarisk gennemgang af centraleuropæiske kalknings- og gødskningsforsøg.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.02-07
Forfattere: Morten Ingerslev, Lars Bo Pedersen, Hans-Orjan Nohrstedt og Karsten Raulund Rasmussen