Dato: 01-11-1992 | Videnblad nr. 05.06-03 Emne: Hugstbehandling

Udvælgelse af hovedtræer i eg

Hovedtræsudvælgelse og -pleje er et gammelt redskab til at styre vækstudviklingen og kvaliteten i særligt værdifulde træarter. På de bedre jordbundstyper i Danmark har hovedtræsafmærkning og vanrisafkapning været anvendt for eg de sidste 60 år.Målet for denne dyrkning er opnåelse af en middeldiameter på over 60 cm på 50 - 70 træer pr. ha med omdriftsalder på 120 - 130 år. Et middel til opnåelse af dette mål er en stærk og jævn hugst. Der opnås herved et tilvæksttab, der kompenseres for gennem større diametertilvækst. En hugstmodel for denne praksis er udarbejdet for Bregentved (Jensen & Jensen, 1988).

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.06-03
Forfatter: Jan Svejgaard Jensen