Dato: 01-12-1993 | Videnblad nr. 05.06-04 Emne: Hugstbehandling

Hugstforsøg i skovfyr

Skovfyrren hører til de små træarter i dansk skovbrug. Folketinget har sat det som et mål at fordoble skovarealet i Danmark i løbet af en trægeneration. Udvidelse af skovarealet på marginaljorde sammenholdt med Anders Pedersen's regionsvise proveniensanbefalinger for skovfyr vil give denne træart en fornyet interesse for praksis.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.06-04
Forfatter: Bruno Bilde Jørgensen