Dato: 01-12-1993 | Videnblad nr. 05.06-05 Emne: Hugstbehandling

2 hugstforsøg i bøg - Gråsten statsskovdistrikt

Bøgen er med et samlet areal på omkring 75.000 ha vor vigtigste løvtræart og udgør 17 % af det bevoksede skovareal. Folketinget har sat som mål at fordoble skovarealet i Danmark i løbet af en trægeneration. Desuden er der med Skovloven fra 1989 indført en løvskovsstøtteordning med henblik på at forøge løvskoven og navnlig bøgeskoven.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.06-05
Forfatter: Bruno Bilde Jørgensen