Dato: 01-05-1999 | Videnblad nr. 05.06-12 Emne: Hugstbehandling

2 hugstforsøg i bøg på Gråsten statsskovdistrikt

Dette Videnblad præsenterer resultater fra 2 forsøg på Als, som viser hugststyrkens indflydelse på vedmasseproduktionen. De foreløbige resultater viser, at ved en alder på godt 50 år er diameterudviklingen i D-hugsten det dobbelte i forhold til A-hugsten. Vedmasseproduktionen i den 35-årige forsøgsperiode har i forhold til A-hugsten været mindst på samme niveau for parceller med hugstindgreb.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.06-12
Forfatter: Bruno Bilde Jørgensen