Dato: 01-02-2001 | Videnblad nr. 05.06-13 Emne: Hugstbehandling

Hugst i ær

Undersøgelser tyder på, at det tilsyneladende ikke er muligt gennem hugst at øge ærs diametertilvækst i nævneværdigt omfang. Det gælder indtil alderen ca. 40-45 år på grundvandsnær jord. En stærk hugst her giver desuden betydelige tilvæksttab i yngre bevoksninger. Ydermere svækkes højdevæksten ved en hård hugst.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.06-13
Forfattere: Karsten Uhd Plauborg, Rasmus Holmer og Bruno Bilde Jørgensen