Dato: 01-09-1992 | Videnblad nr. 05.05-01 Emne: Topkapning

Stabiliserende effekt af opkvistning og topkapning i rødgranrande

Bevoksningsrande af mellemaldrende og ældre rødgran, som på grund af stormfald eller lignende pludselig eksponeres mod vinden, er som bekendt meget ustabile. Selv mindre kraftige storme og udtørring kan få randen til at rykke tilbage år for år. Resultatet er betydelige omkostninger for skoven: Ødelagt træ, utidig afdrift, besværlig skovning og uplanlagt afsætning er omkostninger på kort sigt. Værre kan den langsigtede omkostning være, ved at foryngelsesplanerne slås i stykker. Virkningen af orkanagtige storme og år med kraftig udtørring af rande kan vanskeligt modvirkes på kort sigt. Derimod tyder undersøgelser på, at man gennem kronereduktion i randzonen kan bremse tilbagerykningen af randen som følge af mindre kraftige storme.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.05-01
Forfatter: Peter Matthesen