Dato: 01-09-1996 | Videnblad nr. 05.05-02 Emne: Topkapning

Topkapning af undervækst under eg

På bedre jorde, hvor arealet kan bære en undervækst under eg, er der tradition for at bruge undervæksten til at hæmme vanrisdannelsen. Oftest har underskovens træer måtte fældes, hvor de er vokset op i egenes kroner. Derfor har flere skovdistrikter gennem tiden forsøgt med topkapning af undervæksten for at bibeholde underskovens effektive beskygning af egestammerne. Topkapning er tidligere blevet stoppet af sikkerhedsmæssige- og økonomiske grunde, men en kombination af gamle principper og ny teknologi gør det muligt i dag.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.05-02
Forfattere: Thomas Østergaard Jørgensen og Bruno Bilde Jørgensen