Dato: 01-08-1994 | Videnblad nr. 05.01-01 Emne: Udrensning

Udrensning i bøg med trykluftstangsaks

I oldenårene 1976, 1983, 1989 og 1992 er der blevet anlagt store arealer med bøgeforyngelser. Disse foryngelser skal i de kommende år udrenses og vil derfor udgøre en betragtelig arbejdsbyrde for distrikterne. Samtidig er det af stor betydning at få foretaget stamtalsreduktionen på en måde, så flest muligt gode individer i foryngelserne bevares og gives gode vækstbetingelser.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.01-01
Forfatter: Steffen Havelund