Dato: 01-11-1997 | Videnblad nr. 08.00-04 Emne: Generelt

Skovøkologiske udtryk (1)

Hvad mener vi, når vi taler om:

Videnbladene Skovøkologiske udtryk (1), (2) og (3) definerer og forklarer vi en række fagudtryk, som vi ofte benytter i forbindelse med stofkredsløbsunder-søgelser i skoven. I skarp parentes [ ] efter hvert ord angives den engelske oversættelse af ordet. En stjerne* ved et ord i forklaringen betyder, at ordet er forklaret separat.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.00-04
Forfattere: Karin Hansen og Bjørn R. Andersen