Næringsstof-ubalance i jorden

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Tilførsel af svovl og kvælstof til otte danske skove 08.05-19 01-12-2008
Nedsivning af vand under otte danske skove 08.05-20 01-12-2008
Nitratudvaskning fra otte danske skove 08.05-21 01-12-2008
Nitrat i vand under skove 08.05-18 01-08-2002
ESBEN 08.05-16 01-06-2001
ESBEN - guided tour 08.05-17 01-06-2001
Heltræudnyttelse og tilvækst ved tyndinger i ung rødgran 08.05-15 01-04-2001
Udvaskning af næringsstoffer efter gruppevis foryngelse i bøg 08.05-14 01-12-2000
Heltræudnyttelse 08.05-12 01-10-2000
Stofkredsløb i de danske skove: NaCl 08.05-13 01-10-2000
Bortførsel af næringsstoffer ved flisning af tyndinger i rødgran 08.05-10 01-08-2000
Bortførsel af næringsstoffer ved flisning over en omdrift i rødgran 08.05-11 01-08-2000
Stofkredsløb i de danske skove: S 08.05-09 01-08-1999
Stofkredsløb i de danske skove: N 08.05-06 01-08-1997
Stofkredsløb i de danske skove: P 08.05-07 01-08-1997
Stofkredsløb i de danske skove: Vand 08.05-08 01-08-1997
Stofkredsløb i de danske skove: Mg 08.05-04 01-08-1996
Stofkredsløb i de danske skove: Mn 08.05-05 01-04-1996
Stofkredsløb i de danske skove: Ca 08.05-03 01-03-1996
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-01 01-11-1995
Stofkredsløb i de danske skove: K 08.05-02 01-11-1995