Næringsstof-ubalance i jorden – Københavns Universitet

Videntjenesten > Skov og Natur > Skader på skov > Næringsstof-ubalance i...

Næringsstof-ubalance i jorden

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Tilførsel af svovl og kvælstof til otte danske skove 08.05-19 december 2008
Nedsivning af vand under otte danske skove 08.05-20 december 2008
Nitratudvaskning fra otte danske skove 08.05-21 december 2008
Nitrat i vand under skove 08.05-18 august 2002
ESBEN 08.05-16 juni 2001
ESBEN - guided tour 08.05-17 juni 2001
Heltræudnyttelse og tilvækst ved tyndinger i ung rødgran 08.05-15 april 2001
Udvaskning af næringsstoffer efter gruppevis foryngelse i bøg 08.05-14 december 2000
Heltræudnyttelse 08.05-12 oktober 2000
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-13 oktober 2000
Bortførsel af næringsstoffer ved flisning af tyndinger i rødgran 08.05-10 august 2000
Bortførsel af næringsstoffer ved flisning over en omdrift i rødgran 08.05-11 august 2000
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-09 august 1999
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-06 august 1997
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-07 august 1997
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-08 august 1997
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-04 august 1996
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-05 april 1996
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-03 marts 1996
Stofkredsløb i de danske skove 08.05-01 november 1995