Luftforurening

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Atmosfærisk deposition af magnesium, kalium og calcium 08.04-10 01-12-2002
Luftforureningens og skovdriftens betydning for jordforsuringen 08.04-07 01-11-2002
Stoftilførsel til skoven via atmosfæren 08.04-09 01-11-2002
Luftforurening i bevoksningsrande 08.04-01 01-10-2000
Nålefald i fyr - saltskader 08.04-08 01-08-2000
Luftforurening med svovl 08.04-06 01-12-1995
Vand, havsalt og luftforurening 08.04-02 01-08-1994
Tynding fra toppen i rødgran 08.04-03 01-08-1994
Kvælstofudvaskning fra sitka-skov 08.04-05 01-07-1994