Insekter

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Galhveps på agern af stilkeg 08.10-26 29-09-2021
Jættebarkbillen. Biologi og betydning 08.10-01 16-02-2021
Overvågning og bekæmpelse af egeprocessionsspinder 08.10-25 03-06-2020
Egeprocessionsspinderens udbredelse og biologi 08.10-24 02-06-2020
Ædelgranbarkbille - en ny trussel mod Abies-arter i Danmark 08.10-23 30-01-2014
Stor lærkebarkbille 08.10-22 19-12-2012
Forårsafløvninger i eg 08.10-21 26-06-2012
Asiatiske træbukke i Norditalien 08.10-20 30-04-2012
Asiatisk træbuk i USA 08.10-19 29-04-2012
Asiatisk træbuk og citrustræbuk I 08.10-17 08-03-2012
Asiatisk træbuk og citrustræbuk II 08.10-18 08-03-2012
Angreb af stribet vedborer 08.10-16 15-08-2011
Betydning af forskelle i resistens mod sitkabladlus 08.10-15 05-05-2011
Træhvepse og vednedbrydende svampe 08.10-14 13-07-2010
Sitkabladlus i gran 08.10-03 01-07-2007
Flisproduktion og barkbillerisiko 08.10-12 01-11-2004
Forebyggelse og bekæmpelse af typografangreb 08.10-13 01-11-2004
Kastanie-minérmøl 08.10-11 01-05-2004
Undgå angreb af stribet vedborer 08.10-10 01-03-2004
Fyrrens nåleskedegalmyg 08.10-09 01-09-2003
Skadedyr i træ til eksport 08.10-08 01-02-2002
Stor nåletræsnudebille 08.10-06 01-04-2001
Stor nåletræsnudebille: Bekæmpelse 08.10-07 01-04-2001
Stormfald og opformering af barkbiller 08.10-04 01-03-2000
Stormfald og vedlevende insekter 08.10-05 01-03-2000