Insekter

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato
Overvågning og bekæmpelse af egeprocessionsspinder 08.10-25 03-06-2020
Egeprocessionsspinderens udbredelse og biologi 08.10-24 02-06-2020
Ædelgranbarkbille - en ny trussel mod Abies-arter i Danmark 08.10-23 30-01-2014
Stor lærkebarkbille 08.10-22 19-12-2012
Forårsafløvninger i eg 08.10-21 26-06-2012
Asiatiske træbukke i Norditalien 08.10-20 30-04-2012
Asiatisk træbuk i USA 08.10-19 29-04-2012
Asiatisk træbuk og citrustræbuk I 08.10-17 08-03-2012
Asiatisk træbuk og citrustræbuk II 08.10-18 08-03-2012
Angreb af stribet vedborer 08.10-16 15-08-2011
Betydning af forskelle i resistens mod sitkabladlus 08.10-15 05-05-2011
Træhvepse og vednedbrydende svampe 08.10-14 13-07-2010
Sitkabladlus i gran 08.10-03 01-07-2007
Flisproduktion og barkbillerisiko 08.10-12 01-11-2004
Forebyggelse og bekæmpelse af typografangreb 08.10-13 01-11-2004
Kastanie-minérmøl 08.10-11 01-05-2004
Undgå angreb af stribet vedborer 08.10-10 01-03-2004
Fyrrens nåleskedegalmyg 08.10-09 01-09-2003
Skadedyr i træ til eksport 08.10-08 01-02-2002
Stor nåletræsnudebille 08.10-06 01-04-2001
Stor nåletræsnudebille: Bekæmpelse 08.10-07 01-04-2001
Stormfald og opformering af barkbiller 08.10-04 01-03-2000
Stormfald og vedlevende insekter 08.10-05 01-03-2000