Dato: 01-02-1999 | Videnblad nr. 08.09-01 Emne: Pattedyr og fugle

Stamtal og skrælleskader i rødgran

Kronvildtbestanden herhjemme er de seneste år øget betydeligt og findes udbredt i store dele af Jylland og bl.a. på Tisvilde statsskovdistrikt i Nordsjælland. Selv ganske få dyr kan lave omfattende skrælleskader på rødgran, hvor barken især i saftstigningsperioden kan blive flået af stammen i store strimler, og i værste fald kan træet dø ved ringning. Dette Videnblad præsenterer resultater fra opgørelser af skrælleskader fra kronvildt i fire af FSLs afstandsforsøg i rødgran. Resultaterne viser, at der er mindre skrælning med aftagende stamtal, forudsat samme bevoksningsalder.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.09-01
Forfatter: Thomas Kudahl